Zábavné soutěžní kvízy v U6

Pro ty, kteří se chtějí během výstavy (Interaktivní expozice U6) pobavit a poučit, jsou připraveny zábavné znalostní kvízy. Najdete je vždy na konci každé části výstavy. Je jich osm. Ke kvízům se můžete zaregistrovat prostřednictvím terminálů na recepci v U6. Školy mají možnost vyplnit seznam zájemců předem již při elektronické rezervaci na akci. 

Co mohu udělat pro to, abych se mohl kvízů zúčatnit? Postupujte podle tohoto návodu.

Informace pro veřejnost:

Zaregistrujte se na přihlašovacích terminálech na recepci, buď jako jednotlivec nebo jako skupina (např. rodina). Zde vám tiskárna vystikne lísteček s čárkovým kódem. Ten předejte obsluze na recepci. Dostanete náramek s čárkovým kódem, pomocí kterého můžete
u jednotlivých stanovišť elektronicky odpovídat na zábavné soutěžní otázky. Výsledky se vám během výstavy načítají. Náramek na konci výstavy předejte obsluze na recepci. Dozvíte se výsledky. Celou výsledkovou listinu dostanete i mailem na adresu, kterou jste uvedli
v přihlašovacím terminálu. 


Informace pro školy:

Učitelé mohou své žáky jednotlivě nebo ve skupinách přihlásit již při elektronické rezervaci na samotnou výstavu (Interaktivní expozice U6). Účast je dobrovolná. Vzhledem k časové náročnosti prohlídky výstavy doporučujeme učitelům přihlásit spíše žáky/studenty ve skupinách. Pokud je nepřihlásíte hned, máte k tomu příležitost i na recepci U6, stejně tak jako veřejnost.

Důležité upozornění: V prvním případě, kdy přihlašuji žáky elektronicky při rezervaci na výstavu, musíte při zadání vyčerpat celý jejich počet. Podle něj se totiž dozvídáme, kolik vás přijde celkem. Příklad: Přijdu s 20 žáky, přihlásím 4 skupiny po 5 osobách. Jestli chci kvízy pouze pro 3 zájemce z celé třídy, přihlásím je (nebo oni samotní) na terminálech na recepci.