Vzdělávací programy - Základní školy (1. stupeň)

Kostky jsou vrženy ( 5. ročník ZŠ) NOVINKA!!!

Vybrat

Velký svět techniky - Science and Technology Centrum
Cena pro studenty 70,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

Náhoda  a pravděpodobnost provází naše každodenní životy. Dají se předvídat, ovlivnit nebo vypočítat? Žáci se blíže seznámí s obyčejnou hrací kostkou a odkryjí její vlastnosti. Dozví se, jaká je pravděpodobnost jejich úspěchu a také, že náhodné pokusy vykazují určité zákonitosti a pravidelnosti.

Délka: 90 minut

Kapacita: 6-25 žáků

Zvuk dřeva-xylofon ( ZŠ 3- 5. ročník) NOVINKA!!!

Vybrat

Velký svět techniky - Science and Technology Centrum
Cena pro studenty 110,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

Na výrobu zdánlivě jednoduchá hudební hračka. Ale bez znalosti jeho technických parametrů a s trochou fyzikálních vlastností by vám nezazněl ani jeden tón. V dílnách Velkého světa techniky vám poradíme jak na to.

Délka: 90 minut

Kapacita: 6-14 žáků

Drátování ( ZŠ 3-5. ročník) NOVINKA!!

Vybrat

Velký svět techniky - Science and Technology Centrum
Cena pro studenty 110,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

Drátování patří mezi stará lidová řemesla, která se v dnešní době těší velké popularitě. I vy si tuto techniku můžete vyzkoušet v našich dílnách a odnést si domů originální výrobek zdobený korálky.

Délka: 90 minut

Kapacita: 6-12 žáků

Tvoříme v dílnách nejen ze dřeva ( ZŠ 3. - 5. ročník ZŠ)

Vybrat

dřevo - kovo dílna Alfréd
Cena pro studenty 110,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

Žáci  budou řezat, pilovat, šroubovat a brousit, aby zkusili kouzlo praktické činnosti v dílnách. Výsledkem bude vlastnoručně vyrobená lodička, autíčko nebo jiný výrobek, který si každý žák odnese sebou domů.

Témata: 3- 5. třída: autíčko, lodička

             5.třída: krmítko ze dřeva, hmyzí hotel.

Délka programu: 120 minut

Kapacita: 14 žáků

Robot Ozobot ( ZŠ 2- 5. ročník) - Novinka!!!

Vybrat

učebna Alexandr
Cena pro studenty 70,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

Program Robot ozobot přiblíží dětem základy vizuálního programování, pomůže jim pochopit principy fungování barvocitlivých senzorů, seznamuje je s možnostmi rozhodování a volbou chování robota. Děti hravou formou získají znalosti k vytvoření funkčního programu pro sledování trasy a uvědomí si reálné využití tohoto typu robota.

Délka programu: 90 minut

Kapacita: max. 25 žáků

Malý antropolog (3. - 5. ročník)

Vybrat

Svět techniky - Science and Technology Centrum - Vzdělávání
Cena pro studenty 70,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

V tomto vzdělávacím modulu se žáci stanou Malými antropology – odborníky na kostru. Žáci v týmech plní nejrůznější úkoly aby získali odznak pro nejlepšího vědce (Malého antropologa). Děti  prozkoumají  modely lidských kosti, objeví, jak můžeme kostru zkoumat pomocí informačních technologií a na závěr si zkusí poskládat kosti lidského těla tak jak patří.

Délka: 90 minut

Kapacita: 16 žáků

Dopravní prostředky (ZŠ 1. - 2. ročník)

Vybrat

učebna U6 A
Cena pro studenty 70,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

Tradiční a velmi oblíbený vzdělávací program, který žákům ukazuje různé druhy historických dopravních prostředků v návaznosti na expozici Malého světa techniky U6. Žáci objevují, jak vypadaly nejstarší jízdní kola nebo jak fungoval první automobil. Odhalují, jak se dopravní prostředky vyvíjí a mají možnost vyzkoušet si jaké to je řídit motorku, nákladní auto nebo sedět za volantem linkového autobusu.

Délka: 90 minut

Kapacita: 20 žáků

Ínávorfiš aneb tajemství utajených zpráv ( ZŠ 5. ročník)

Vybrat

učebna Maria
Cena pro studenty 70,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

Nejen v mnoha legendách a mýtech se objevují šifry a velká tajemství. Lidé si od pradávna lámou hlavu nad tím, jak některé zprávy utajit a jiné prolomit.

Žáci se seznámí s historií utajování zpráv a s různými druhy šifrování založenými na matematických dovednostech.

Zábavnou formou se naučí kódovat i prolomit tajemství různých šifer. Zamyslí se nad zajištěním bezpečnosti přenosu informací z pohledu historického i současného. Lektor obsah přizpůsobí věku žáků.

Kapacita: 25 dětí

Délka programu: 90 minut 

Geometrický svět (ZŠ 2. - 4. ročník)

Vybrat

učebna Maria
Cena pro studenty 70,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

Během programu žáci hravou formou zjistí, které z geometrických útvarů preferuje příroda a jaké útvary upřednostňují lidé. Seznámí se ze základními geometrickými útvary v rovině a zamyslí se nad jejich odlišnostmi a vlastnostmi. Žáci sami sestaví různé útvary pomocí stavebnice Geomag nebo Tangram.

Délka: 90 minut

Kapacita: 25 žáků

Kouzlo zrcadlení (ZŠ 2. - 4. ročník )

Vybrat

učebna Alexandr
Cena pro studenty 70,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

Pokud existuje nějaký fenomén, který dokáže propojit matematiku, fyziku, biologii, psychologii, umění i humanitní obory navzájem, pak je jím nepochybně souměrnost. Nenajdeme mnoho věcí kolem sebe, které by nebyly souměrné. V průběhu vzdělávacího programu žáci pochopí princip osové souměrnosti formou hry s využitím zrcátek, obrázků i vlastního těla. Zamyslí se a prodiskutují, proč v přírodě i ve světě lidí převažují častěji věci a obrazce souměrné.

Délka: 90 minut

Kapacita: 25 žáků

Barvy, světlo, stín (ZŠ 3. - 5. ročník)

Vybrat

učebna Albert
Cena pro studenty 70,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

Vzdělávací modul nabízí dětem hravou formou poznání zákonitostí světla: Dozví se, jakým způsobem se světlo šíří v různých prostředích, pochopí vlastnosti barevného spektra a naučí se světlo skládat. Poznají také zdroje světla a některé jejich vlastnosti. Seznámí se s pojmy záření, viditelné světlo, UV záření a infračervené záření. Praktickým cvičením si některé světelné experimenty sami vyzkouší.

Délka: 90 minut

Kapacita: 25 žáků