Vzdělávací programy - Základní školy (1. stupeň)

Neživá voda ( ZŠ 3-5. ročník) NOVINKA!!!

Vybrat

laboratoř Isaac
Cena pro studenty 160,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

Voda je nejznámější a nejrozšířenější tekutina na planetě Zemi. Jak ale kapka vody vypadá pod mikroskopem? Jaké má vlastnosti a co všechno dokáže? Cílem vzdělávacího programu je dětem ukázat vodu z mikroskopického hlediska, aby si pak lépe dokázaly představit a pochopit její procesy přeměn v přírodě a také vlastnosti, které mají značný vliv a příznivé dopady na životní prostředí celé naší planety. Žáci vlastním zkoumáním formou experimentů budou pozorovat procesy jako je např. tání, vypařování, kondenzace, a odvozovat jaké srážky těmito procesy mohou vzniknout, ale také budou zkoumat jaký je rozdíl mezi sladkou a slanou vodou.

Délka: 90 minut

Kapacita: 6-16 žáků

CRASH- komentovaná prohlídka ( ZŠ 3-5. ročník) NOVINKA!!!

Vybrat

Svět techniky - Science and Technology Centrum - Vzdělávání
Cena pro studenty 50,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

Výstavá CRASH! podá zábavnou, hravou a zážitkovou formou téma bezpečnosti na silnici i chodnících. Zaujmout by měla jak dětské návštěvníky, tak zkušené řidiče. V expozici budou připraveny simulace různých situací pro chodce, cyklisty, motorkáře a řidiče aut. Příchozí se postupně ocitnou v nejrůznějších dopravních situacích, které budou doprovázeny zvukovými i obrazovými záznamy a příběhem, jehož se návštěvník stane součástí.


Součástí výstavy budou vyobrazení nehod. Třeba autonehody mladých lidí vracejících se z diskotéky. Zaujme patrně i vrak havarovaného auta či ukázka nemocničního pokoje na ARO, kde lékaři zachraňují životy a zdraví mnohých účastníků dopravních nehod. Poučný a varující bude i pokoj, který je upravený pro vozíčkáře a obsahuje pomůcky pro tělesně postižené. Vše návštěvníci zažijí na vlastní kůži a získají tak unikátní vjem z prostředí dopravní nehody z pozice chodec, cyklista, řidič.

Kapacita: 10-16 žáků

Délka: 60 minut

PRO VÍCE INFOMRACÍ VOLEJTE RECEPCI +420595955740

 

Nebuď dřevo ( ZŠ 3-5. ročník) NOVINKA!!!

Vybrat


Cena pro studenty 130,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

Žáci budou řezat, pilovat a brousit, aby zkusili kouzlo
praktické činnosti v dílnách. Výsledkem bude
vlastnoručně vyrobená hrací kostka, kterou si každý žák
odnese s sebou domů.

Kapacita: 6-9 žáků

Délka: 60 minut

Nauč se řemeslo- tkaní (1-4. ročník) NOVINKA!!!

Vybrat

Svět techniky - Science and Technology Centrum - Vzdělávání
Cena pro studenty 130,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

Žáci se seznámí se základními textilními surovinami (len, vlna, bavlna, hedvábí, umělá látka) a naučí se rozlišit předení a tkaní. Součástí programu je i návštěva části expozice v Malém světě techniky U6 věnující se vývoji textilního průmyslu. Dozví se, jak se látky upravují, v jakém prostředí se látky vyráběly v minulosti a jak se látky vyrábějí dnes. Stěžejní část programu se děti věnují osvojení techniky tkaní. Je vhodné pro zařazení do prvouky, přírodovědy či výtvarné výuky.

Délka: 90 minut

Kapacita: 10- 25 

Království Symetrion ( 1-2.ročník ZŠ) NOVINKA!!!!

Vybrat

Svět techniky - Science and Technology Centrum - Vzdělávání
Cena pro studenty 130,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

Vítejte v království Symetrion! Milujme zde vše, co je pravidelné a souměrné. Vlastnost, která je jedním z pozoruhodných úkazů přírody, se odráží v matematice, ve fyzice a  v umění. Co to znamená? Jak ji poznáme? Pojďte s námi hledat a zkoumat vlastnosti souměrných i nesouměrných věcí kolem nás!

Délka programu: 90 minut

Kapacita: 6-16 žáků

Při překročení kapacity je třeba objednat i druhý čas a třídu rozdělit.

Stavíme město ( ZŠ 1-5. ročník)

Vybrat

Milan Dobeš muzeum Výuka
Cena pro studenty 70,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

Města se budují se spoustu let a tvoří je spousta částí.

V průběhu tohoto programu si žáci v rolích architektů vyzkouší jedno město postavit!

Poznají, jaké jsou nejdůležitější stavební kameny našich sídel a jaké různé druhy budov v nich stojí a jak je vhodné je uspořádat..

Délka: 90 minut

Kapacita: 10-20 žáků

Tento program Vám můžeme nabídnout i v odpoledních časech ve dnech středa a čtvrtek.

Kontaktujte prosím gabriela.olivkova@dolnivitkovice.cz

 

Poznejte mně- jsem OPTICKÉ UMĚNÍ ( ZŠ 2-5. ročník)

Vybrat

Milan Dobeš Muzeum
Cena pro studenty 70,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

Tento program děti seznámí v unikátním architektonickém prostoru bývalého plynojemu Gong s nejvýznamnějšími představiteli uměleckého směru Op art. Unikátní výstava jim zprostředkuje svět geometrického abstraktního umění. V pracovních listech k výstavě děti vypracují drobné dílčí úkoly související s výstavou. Dozví se víc o využití barev a kontrastu, optické iluzi ve světě přírody. Součástí výstavy jsou fascinující pohyblivé objekty Milana Dobeše pracující s odrazem světla.

Délka: 90 minut

Kapacita: 6-16 žáků

Optické klamy v rukou umělce ( ZŠ 3-5. ročník)

Vybrat

Milan Dobeš muzeum Výuka
Cena pro studenty 70,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

Výukový program Optické klamy v rukou umělce představí žákům jeden z uměleckých směrů, ve kterém se odrážejí prvky fyziky a matematiky. Žáci se seznámí s různými druhy optických klamů a naučí se vytvářet op-artové kompozice.  Program je zpestřený různými aktivitami zaměřené na matematické znalosti a prohlídkou Muzea Milan Dobeš.

Kapacita: 6-16 žáků

Délka: 90 minut

Drátování ( ZŠ 3-5. ročník) NOVINKA!!

Vybrat

Velký svět techniky - expozice
Cena pro studenty 160,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

Drátování patří mezi stará lidová řemesla, která se v dnešní době těší velké popularitě. I vy si tuto techniku můžete vyzkoušet v našich dílnách a odnést si domů originální výrobek zdobený korálky.

Délka: 90 minut

Kapacita: 6-14 žáků

Krmítko ze dřeva ( ZŠ 5. ročník)

Vybrat

Svět techniky - Science and Technology Centrum - Vzdělávání
Cena pro studenty 250,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

Práce se dřevem je stále velmi moderní a atraktivní. Umět s ním pracovat – řezat, brousit, pilovat je základem, které se děti během této lekce naučí. Vyrobí si vlastní dřevěné krmítko pro ptáčky, které si odnesou s sebou domů a ozdobí tak své okno nebo zahrádku!

Délka: 120 minut

Kapacita: 6-14 žáků. 

V případě většího počtu žáků doporučujeme zarezervovat i pozdější čas a třídu rozdělit.

 

Kostky jsou vrženy ( 5. ročník ZŠ)

Vybrat

Velký svět techniky - expozice
Cena pro studenty 130,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

Náhoda  a pravděpodobnost provází naše každodenní životy. Dají se předvídat, ovlivnit nebo vypočítat? Žáci se blíže seznámí s obyčejnou hrací kostkou a odkryjí její vlastnosti. Dozví se, jaká je pravděpodobnost jejich úspěchu a také, že náhodné pokusy vykazují určité zákonitosti a pravidelnosti.

Délka: 90 minut

Kapacita: 6-16 žáků

Zelená fabrika ( ZŠ 5.ročník)

Vybrat

učebna Jan
Cena pro studenty 160,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

Zhluboka se nadechněte! Kdo a kde jsou živé továrny (fabriky) na výrobu kyslíku? Řeč je o fascinujícím ději, který je v živé přírodě jedinečný, a dodnes udivuje všechny, kteří se s ním seznamují. Program probíhá v laboratoři a je sestaven z různorodých aktivit, díky kterým se účastníci seznámí s podstatou a principem fotosyntézy.

Modrá je dobrá, ale zelená má šmrnc!  

Kapacita: 16 řáků

Délka: 90 minut

Zvuk dřeva Xylofon( ZŠ 3. - 5. ročník ZŠ)

Vybrat

dřevo - kovo dílna Alfréd
Cena pro studenty 250,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

Na výrobu zdánlivě jednoduchá hudební hračka. Ale bez znalosti jeho technických parametrů a s trochou fyzikálních vlastností by vám nezazněl ani jeden tón. V dílnách Velkého světa techniky vám poradíme jak na to.

Délka: 90 minut

Kapacita: 6-14 žáků

Robot Ozobot ( ZŠ 2- 5. ročník)

Vybrat

učebna Alexandr
Cena pro studenty 160,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

Program Robot ozobot přiblíží dětem základy vizuálního programování, pomůže jim pochopit principy fungování barvocitlivých senzorů, seznamuje je s možnostmi rozhodování a volbou chování robota. Děti hravou formou získají znalosti k vytvoření funkčního programu pro sledování trasy a uvědomí si reálné využití tohoto typu robota.

Délka programu: 90 minut

Kapacita: max. 25 žáků

Putování za medem (ZŠ 1. ročník)

Vybrat

učebna U6 B
Cena pro studenty 110,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

Program zábavnou formou učí děti základům logického myšlení a algoritmizace. Děti se vžijí do role včelek a společně se svou robotickou kamarádkou objevují taje života včel a sbírání nektaru. V průběhu programu děti včelku programují a plní zábavné úkoly, aby se zpět do úlu nevrátily s prázdnou. Prosíme paní učitelky: pokud máte děti ze speciálními potřebami, kontaktujte nás o tom v dostatečném předstihu.

V případě většího počtu dětí je možné objednat dva termíny po sobě a pro ostatní doobjednat návštěvu expozice Dětský svět, která stojí 50,-Kč/žák.

Délka programu: 60 minut

Kapacita: maximálně 12 dětí

 

Kouzelný Oxid (1. - 3. ročník)

Vybrat

učebna Maria
Cena pro studenty 110,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

Oxid uhličitý - všudypřítomný neviditelný plyn. Jak si ho ale mají představit děti? Jaké má vlastnosti a co všechno umí? Představení, v němž se model Oxidu uhličitého stává pomocníkem lektora při realizaci "experimentů" a jednoduchých chemických pokusů.

Minimální kapacita: 10 dětí

Délka programu: 60 minut

 

 

Teorie modré krve aneb běh na dlouhou trať (ZŠ 5. ročník)

Vybrat

Svět techniky - Science and Technology Centrum - Vzdělávání
Cena pro studenty 160,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

Je neustále v pohybu, po celý život. Řeč je o tekuté tkáni - krvi. Mají modrou krev pouze šlechtici nebo ji mají i jiné organismy? Co všechno víme a nevíme o červených krvinkách? Lze připravit v laboratoři umělou krev? A liší se složení krve lidské a zvířecí? Vzdělávací modul je zaměřen na cévní soustavu nejen člověka. Modul je založen na principech badatelsky orientovaného vyučování přizpůsobeného věku žáků.

Délka: 90 minut

Kapacita: 16 žáků

 

Malý antropolog (3. - 5. ročník)

Vybrat

Svět techniky - Science and Technology Centrum - Vzdělávání
Cena pro studenty 160,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

V tomto vzdělávacím modulu se žáci stanou Malými antropology – odborníky na kostru. Žáci v týmech plní nejrůznější úkoly aby získali odznak pro nejlepšího vědce (Malého antropologa). Děti  prozkoumají  modely lidských kosti, objeví, jak můžeme kostru zkoumat pomocí informačních technologií a na závěr si zkusí poskládat kosti lidského těla tak jak patří.

Délka: 90 minut

Kapacita: 16 žáků

Žijí tady s námi! (ZŠ 5. ročník)

Vybrat

laboratoř Isaac
Cena pro studenty 160,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

Vzdělávací program Žijí tady s námi! je zaměřený na představení základních laboratorních metod pozorování mikroorganismů. Žáci si vyzkouší práci s mikroskopem, budou pozorovat jednobuněčné organismy a jejich projevy. Seznámí se tak se základními mikrobiologickými postupy a technikami. Celý program se odehrává v přírodovědné laboratoři. Žáci si vyzkouší, jaké to je být aspoň chvíli mikrobiology, přičemž výklad lektor přizpůsobí konkrétnímu věku žáků.

Délka: 90 minut

Kapacita: 16 žáků

Dopravní prostředky (ZŠ 1. - 2. ročník)

Vybrat

učebna U6 A
Cena pro studenty 130,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

Tradiční a velmi oblíbený vzdělávací program, který žákům ukazuje různé druhy historických dopravních prostředků v návaznosti na expozici Malého světa techniky U6. Žáci objevují, jak vypadaly nejstarší jízdní kola nebo jak fungoval první automobil. Odhalují, jak se dopravní prostředky vyvíjí a mají možnost vyzkoušet si jaké to je řídit motorku, nákladní auto nebo sedět za volantem linkového autobusu.

Délka: 90 minut

Kapacita: 20 žáků

Ínávorfiš aneb tajemství utajených zpráv ( ZŠ 5. ročník)

Vybrat

učebna Maria
Cena pro studenty 130,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

Nejen v mnoha legendách a mýtech se objevují šifry a velká tajemství. Lidé si od pradávna lámou hlavu nad tím, jak některé zprávy utajit a jiné prolomit.

Žáci se seznámí s historií utajování zpráv a s různými druhy šifrování založenými na matematických dovednostech.

Zábavnou formou se naučí kódovat i prolomit tajemství různých šifer. Zamyslí se nad zajištěním bezpečnosti přenosu informací z pohledu historického i současného. Lektor obsah přizpůsobí věku žáků.

Kapacita: 25 dětí

Délka programu: 90 minut 

Geometrický svět (ZŠ 2. - 4. ročník)

Vybrat

učebna Maria
Cena pro studenty 130,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

Během programu žáci hravou formou zjistí, které z geometrických útvarů preferuje příroda a jaké útvary upřednostňují lidé. Seznámí se ze základními geometrickými útvary v rovině a zamyslí se nad jejich odlišnostmi a vlastnostmi. Žáci sami sestaví různé útvary pomocí stavebnice Geomag nebo Tangram.

Délka: 90 minut

Kapacita: 25 žáků

Kouzlo zrcadlení (ZŠ 3. - 4. ročník )

Vybrat

učebna Alexandr
Cena pro studenty 130,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

Pokud existuje nějaký fenomén, který dokáže propojit matematiku, fyziku, biologii, psychologii, umění i humanitní obory navzájem, pak je jím nepochybně souměrnost. Nenajdeme mnoho věcí kolem sebe, které by nebyly souměrné. V průběhu vzdělávacího programu žáci pochopí princip osové souměrnosti formou hry s využitím zrcátek, obrázků i vlastního těla. Zamyslí se a prodiskutují, proč v přírodě i ve světě lidí převažují častěji věci a obrazce souměrné.

Délka: 90 minut

Kapacita: 25 žáků

Proč? Svět v otázkách a odpovědích (ZŠ 3. - 5. třída)

Vybrat

učebna Albert
Cena pro studenty 130,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

V expozicích Světa techniky nalezneme odpověď na nejednu zvídavou přírodovědnou otázku. Cílem modulu je vzbudit v dětech zvědavost a touhu hledat odpovědi na otázky, jak věci kolem nás fungují a proč tak fungují. Během modulu se mohou vžít do role vědců, kteří bádají a následně do role reportérů, kteří o svém zjištění informují ostatní. U dětí tak rozvíjíme schopnost pracovat ve skupině a efektivně si rozdělit zadaný úkol. Děti mají možnost hledat informace v různých zdrojích – nejen v expozici, ale také na internetu či v tištěných knihách.

Délka: 90 minut

Kapacita: 25 žáků

Tento program nelze objednat v následujícím čase.

Barvy, světlo, stín (ZŠ 3. - 5. ročník)

Vybrat

učebna Albert
Cena pro studenty 160,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

Vzdělávací modul nabízí dětem hravou formou poznání zákonitostí světla: Dozví se, jakým způsobem se světlo šíří v různých prostředích, pochopí vlastnosti barevného spektra a naučí se světlo skládat. Poznají také zdroje světla a některé jejich vlastnosti. Seznámí se s pojmy záření, viditelné světlo, UV záření a infračervené záření. Praktickým cvičením si některé světelné experimenty sami vyzkouší.

Délka: 90 minut

Kapacita: 25 žáků