Vzdělávací programy - Základní školy (1. stupeň)

Robot Ozobot (ZŠ 2. - 5. ročník)

Vybrat

učebna Alexandr
Cena pro studenty 180,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

Program Robot Ozobot přiblíží dětem základy vizuálního programování.

Pomůže jim pochopit principy fungování barvocitlivých senzorů, seznamuje je s možnostmi rozhodování a volbou chování robota.

Děti hravou formou získají znalosti k vytvoření funkčního programu pro sledování trasy a uvědomí si reálné využití tohoto typu robota.

 

Zaměření:     

 

Cílová skupina:             2. - 5. ročník

Délka programu:         90 minut 

Kapacita:                        10 - 25 žáků

 

* Při překročení kapacity, je třeba objednat i druhý čas a třídu rozdělit.

Kouzelný Oxid (ZŠ 1. - 3. ročník)

Vybrat

učebna Maria
Cena pro studenty 150,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

Oxid uhličitý - všudypřítomný neviditelný plyn. Jak si ho ale mají představit děti?

Jaké má vlastnosti a co všechno umí? Představení, v němž se model Oxidu uhličitého stává pomocníkem lektora při realizaci "experimentů" a jednoduchých chemických pokusů.

 

Zaměření:     Prvouka, Chemie

 

Cílová skupina:             1. - 3. ročník

Délka programu:        60 minut 

Kapacita:                        10 - 25 žáků