Vzdělávací programy - Základní školy (1. stupeň)

Království Symetrion ( 1-2.ročník ZŠ) NOVINKA!!!!

Vybrat

Svět techniky - Science and Technology Centrum - Vzdělávání
Cena pro studenty 100,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

Vítejte v království Symetrion! Milujme zde vše, co je pravidelné a souměrné. Vlastnost, která je jedním z pozoruhodných úkazů přírody, se odráží v matematice, ve fyzice a  v umění. Co to znamená? Jak ji poznáme? Pojďte s námi hledat a zkoumat vlastnosti souměrných i nesouměrných věcí kolem nás!

Délka programu: 90 minut

Kapacita: 6-16 žáků

Při překročení kapacity je třeba objednat i druhý čas a třídu rozdělit.

Optické klamy v rukou umělce ( ZŠ 3-5. ročník)

Vybrat

Milan Dobeš Muzeum
Cena pro studenty 90,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

Výukový program Optické klamy v rukou umělce představí žákům jeden z uměleckých směrů, ve kterém se odrážejí prvky fyziky a matematiky. Žáci se seznámí s různými druhy optických klamů a naučí se vytvářet op-artové kompozice.  Program je zpestřený různými aktivitami zaměřené na matematické znalosti a prohlídkou Muzea Milan Dobeš.

Kapacita: 6-16 žáků

Délka: 90 minut

Kostky jsou vrženy ( 5. ročník ZŠ)

Vybrat

Velký svět techniky - expozice
Cena pro studenty 100,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

Náhoda  a pravděpodobnost provází naše každodenní životy. Dají se předvídat, ovlivnit nebo vypočítat? Žáci se blíže seznámí s obyčejnou hrací kostkou a odkryjí její vlastnosti. Dozví se, jaká je pravděpodobnost jejich úspěchu a také, že náhodné pokusy vykazují určité zákonitosti a pravidelnosti.

Délka: 90 minut

Kapacita: 6-16 žáků

Nauč se řemesla- Zvuk dřeva Xylofon( ZŠ 3. - 5. ročník ZŠ)

Vybrat

dřevo - kovo dílna Alfréd
Cena pro studenty 140,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

Na výrobu zdánlivě jednoduchá hudební hračka. Ale bez znalosti jeho technických parametrů a s trochou fyzikálních vlastností by vám nezazněl ani jeden tón. V dílnách Velkého světa techniky vám poradíme jak na to.

Délka: 90 minut

Kapacita: 6-14 žáků

Robot Ozobot ( ZŠ 2- 5. ročník)

Vybrat

učebna Alexandr
Cena pro studenty 100,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

Program Robot ozobot přiblíží dětem základy vizuálního programování, pomůže jim pochopit principy fungování barvocitlivých senzorů, seznamuje je s možnostmi rozhodování a volbou chování robota. Děti hravou formou získají znalosti k vytvoření funkčního programu pro sledování trasy a uvědomí si reálné využití tohoto typu robota.

Délka programu: 90 minut

Kapacita: max. 25 žáků

Geometrický svět (ZŠ 2. - 4. ročník)

Vybrat

učebna Maria
Cena pro studenty 100,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

Během programu žáci hravou formou zjistí, které z geometrických útvarů preferuje příroda a jaké útvary upřednostňují lidé. Seznámí se ze základními geometrickými útvary v rovině a zamyslí se nad jejich odlišnostmi a vlastnostmi. Žáci sami sestaví různé útvary pomocí stavebnice Geomag nebo Tangram.

Délka: 90 minut

Kapacita: 25 žáků

Kouzlo zrcadlení (ZŠ 3. - 4. ročník )

Vybrat

učebna Alexandr
Cena pro studenty 100,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

Pokud existuje nějaký fenomén, který dokáže propojit matematiku, fyziku, biologii, psychologii, umění i humanitní obory navzájem, pak je jím nepochybně souměrnost. Nenajdeme mnoho věcí kolem sebe, které by nebyly souměrné. V průběhu vzdělávacího programu žáci pochopí princip osové souměrnosti formou hry s využitím zrcátek, obrázků i vlastního těla. Zamyslí se a prodiskutují, proč v přírodě i ve světě lidí převažují častěji věci a obrazce souměrné.

Délka: 90 minut

Kapacita: 25 žáků

Ínávorfiš aneb tajemství utajených zpráv ( ZŠ 5. ročník)

Vybrat

učebna Maria
Cena pro studenty 100,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

Nejen v mnoha legendách a mýtech se objevují šifry a velká tajemství. Lidé si od pradávna lámou hlavu nad tím, jak některé zprávy utajit a jiné prolomit.

Žáci se seznámí s historií utajování zpráv a s různými druhy šifrování založenými na matematických dovednostech.

Zábavnou formou se naučí kódovat i prolomit tajemství různých šifer. Zamyslí se nad zajištěním bezpečnosti přenosu informací z pohledu historického i současného. Lektor obsah přizpůsobí věku žáků.

Kapacita: 25 dětí

Délka programu: 90 minut 

Proč? Svět v otázkách a odpovědích (ZŠ 3. - 5. třída)

Vybrat

učebna Albert
Cena pro studenty 100,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

V expozicích Světa techniky nalezneme odpověď na nejednu zvídavou přírodovědnou otázku. Cílem modulu je vzbudit v dětech zvědavost a touhu hledat odpovědi na otázky, jak věci kolem nás fungují a proč tak fungují. Během modulu se mohou vžít do role vědců, kteří bádají a následně do role reportérů, kteří o svém zjištění informují ostatní. U dětí tak rozvíjíme schopnost pracovat ve skupině a efektivně si rozdělit zadaný úkol. Děti mají možnost hledat informace v různých zdrojích – nejen v expozici, ale také na internetu či v tištěných knihách.

Délka: 90 minut

Kapacita: 25 žáků

Tento program nelze objednat v následujícím čase.