Vzdělávací programy - Základní školy (1. stupeň)

Jak se neztratit (ZŠ 5. - 6. ročník) NOVINKA 2020

Vybrat

učebna Maria
Akce je určena výhradně pro studenty | Cena pro studenty 130,00 Kč

Zjistit, zda se vydáváme správným směrem, zní prostě, ale tohle všechno stálo lidstvo několik tisíc let, než zmapovali celou zeměkouli. 

Dnešní doba nabízí moderní navigační technologie, na které se nemůžeme vždy spolehnout.

Žáci se seznámí s výhodami a nevýhodami použití navigací GPS.

Zábavnou formou si prohloubí základní znalosti používání map, uvědomí si zapisování mapových značek a znázornění terénu.

Zjistí jak aplikovat teoretické znalosti orientace v praxi.   

 

Zaměření:     Geografie

Délka programu:     90 minut 

Pro žáky:               5. - 6. ročník ZŠ 

Kapacita:               10 - 16 žáků

 

* Při překročení kapacity, je třeba objednat i druhý čas a třídu rozdělit.

Neživá voda (ZŠ 4. - 6. ročník) NOVINKA!!!

Vybrat

laboratoř Isaac
Cena pro studenty 160,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

Voda je nejznámější a nejrozšířenější tekutina na planetě Zemi.

Jak ale kapka vody vypadá pod mikroskopem?

Jaké má vlastnosti a co všechno dokáže?

 

Cílem vzdělávacího programu je dětem ukázat vodu z mikroskopického hlediska. 

Děti získají představu a pochopí procesy přeměn vody v přírodě a také vlastnosti, které mají značný vliv a příznivé dopady na životní prostředí celé naší planety.

Žáci vlastním zkoumáním a formou experimentů, budou pozorovat procesy jako je např:.

tání, vypařování, kondenzace a odvozovat jaké srážky těmito procesy mohou vzniknout.

Děti budou zkoumat, jaký je rozdíl mezi sladkou a slanou vodou.

 

Délka programu:     90 minut 

Pro žáky:               4. - 6. ročník ZŠ 

Kapacita:               6 - 16 žáků

 

* Při překročení kapacity, je třeba objednat i druhý čas a třídu rozdělit.

Nebuď dřevo ( ZŠ 3-5. ročník) NOVINKA!!!

Vybrat


Cena pro studenty 130,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

Žáci budou řezat, pilovat a brousit, aby zkusili kouzlo
praktické činnosti v dílnách. Výsledkem bude
vlastnoručně vyrobená hrací kostka, kterou si každý žák odnese s sebou domů.

 

Délka programu:     60 minut 

Pro žáky:               3. - 5. ročník ZŠ 

Kapacita:               6 - 9 žáků

 

* Při překročení kapacity, je třeba objednat i druhý čas a třídu rozdělit.

Nauč se řemeslo- tkaní (ZŠ 1. - 4. ročník) NOVINKA!!!

Vybrat

Svět techniky - Science and Technology Centrum - Vzdělávání
Cena pro studenty 130,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

Žáci se seznámí se základními textilními surovinami (len, vlna, bavlna, hedvábí, umělá látka) a naučí se rozlišit předení a tkaní.

Součástí programu je i návštěva části expozice v Malém světě techniky U6 věnující se vývoji textilního průmyslu.

Dozví se, jak se látky upravují, v jakém prostředí se látky vyráběly v minulosti a jak se látky vyrábějí dnes.

Stěžejní část programu se děti věnují osvojení techniky tkaní. Je vhodné pro zařazení do prvouky, přírodovědy či výtvarné výuky.

 

Délka programu:     90 minut 

Pro žáky:               1. - 4. ročník ZŠ 

Kapacita:               10 - 25 žáků

 

* Při překročení kapacity, je třeba objednat i druhý čas a třídu rozdělit.

 

Království Symetrion ( ZŠ 1. - 2. ročník) NOVINKA!!!

Vybrat

Svět techniky - Science and Technology Centrum - Vzdělávání
Cena pro studenty 130,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

Vítejte v království Symetrion!!!

Milujeme zde vše, co je pravidelné a souměrné!!!

Vlastnost, která je jedním z pozoruhodných úkazů přírody, se odráží v matematice, ve fyzice a v umění.

Co to znamená? Jak ji poznáme?

Pojďte s námi hledat a zkoumat vlastnosti souměrných i nesouměrných věcí kolem nás!

 

Délka programu:     90 minut 

Pro žáky:               1. - 2. ročník ZŠ 

Kapacita:               6 - 16 žáků

 

* Při překročení kapacity, je třeba objednat i druhý čas a třídu rozdělit.

Stavíme město ( ZŠ 1. - 5. ročník)

Vybrat

Milan Dobeš muzeum Výuka
Cena pro studenty 70,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

Města se budují spoustu let a tvoří je spousta částí.

V průběhu tohoto programu si žáci v rolích architektů vyzkouší jedno město postavit!

Poznají, jaké jsou nejdůležitější stavební kameny našich sídel a jaké různé druhy budov v nich stojí a jak je vhodné je uspořádat.

 

Délka programu:     90 minut 

Pro žáky:               1. - 5. ročník ZŠ 

Kapacita:               10 - 20 žáků

 

Poznejte mně- jsem OPTICKÉ UMĚNÍ (ZŠ 2. - 5. ročník)

Vybrat

Milan Dobeš Muzeum
Cena pro studenty 70,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

Tento program děti seznámí v unikátním architektonickém prostoru bývalého plynojemu Gong s nejvýznamnějšími představiteli uměleckého směru Op art.

Unikátní výstava jim zprostředkuje svět geometrického abstraktního umění.

V pracovních listech k výstavě děti vypracují drobné dílčí úkoly související s výstavou.

Dozví se víc o využití barev a kontrastu, optické iluzi ve světě přírody.

Součástí výstavy jsou fascinující pohyblivé objekty Milana Dobeše pracující s odrazem světla.

 

Délka programu:     90 minut 

Pro žáky:               2. - 5. ročník ZŠ 

Kapacita:               6 - 16 žáků

 

* Při překročení kapacity, je třeba objednat i druhý čas a třídu rozdělit.

Optické klamy v rukou umělce (ZŠ 3. - 5. ročník)

Vybrat

Milan Dobeš muzeum Výuka
Cena pro studenty 70,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

Výukový program Optické klamy v rukou umělce představí žákům jeden z uměleckých směrů, ve kterém se odrážejí prvky fyziky a matematiky.

Žáci se seznámí s různými druhy optických klamů a naučí se vytvářet op-artové kompozice. 

Program je zpestřený různými aktivitami zaměřené na matematické znalosti a prohlídkou Muzea Milan Dobeš.

 

Délka programu:     90 minut 

Pro žáky:               3. - 5. ročník ZŠ 

Kapacita:               5 - 16 žáků

Drátování ( ZŠ 3. - 5. ročník) NOVINKA!!!

Vybrat

Velký svět techniky - expozice
Cena pro studenty 160,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

Drátování patří mezi stará lidová řemesla, která se v dnešní době těší velké popularitě.

I vy si tuto techniku můžete vyzkoušet v našich dílnách a odnést si domů originální výrobek zdobený korálky.

 

Délka programu:     90 minut 

Pro žáky:               3. - 5. ročník ZŠ 

Kapacita:               6 - 14 žáků

 

* Při překročení kapacity, je třeba objednat i druhý čas a třídu rozdělit.

Krmítko ze dřeva ( ZŠ 5. ročník)

Vybrat

Svět techniky - Science and Technology Centrum - Vzdělávání
Cena pro studenty 250,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

Práce se dřevem je stále velmi moderní a atraktivní.

Umět s ním pracovat – řezat, brousit, pilovat je základem, které se děti během této lekce naučí.

Vyrobí si vlastní dřevěné krmítko pro ptáčky, které si odnesou s sebou domů a ozdobí tak své okno nebo zahrádku!

 

Délka programu:     120 minut 

Pro žáky:               5. ročník ZŠ 

Kapacita:               6 - 14 žáků

 

* Při překročení kapacity, je třeba objednat i druhý čas a třídu rozdělit.

 

 

Kostky jsou vrženy (ZŠ 5. ročník ZŠ)

Vybrat

učebna Maria
Cena pro studenty 130,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

Náhoda a pravděpodobnost provází naše každodenní životy.

Dají se předvídat, ovlivnit nebo vypočítat?

Žáci se blíže seznámí s obyčejnou hrací kostkou a odkryjí její vlastnosti.

Dozví se, jaká je pravděpodobnost jejich úspěchu a také, že náhodné pokusy vykazují určité zákonitosti a pravidelnosti.

 

Délka programu:     90 minut 

Pro žáky:               5. ročník ZŠ 

Kapacita:               6 - 16 žáků

 

* Při překročení kapacity, je třeba objednat i druhý čas a třídu rozdělit.

Zelená fabrika ( ZŠ 5.ročník)

Vybrat

učebna Jan
Cena pro studenty 160,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

Zhluboka se nadechněte!

Kdo a kde jsou živé továrny (fabriky) na výrobu kyslíku?

Řeč je o fascinujícím ději, který je v živé přírodě jedinečný, a dodnes udivuje všechny, kteří se s ním seznamují.

Program probíhá v laboratoři a je sestaven z různorodých aktivit, díky kterým se účastníci seznámí s podstatou a principem fotosyntézy.

Modrá je dobrá, ale zelená má šmrnc!  

 

Délka programu:     90 minut 

Pro žáky:               5. ročník ZŠ 

Kapacita:               6 - 16 žáků

 

* Při překročení kapacity, je třeba objednat i druhý čas a třídu rozdělit.

 

Rezervace tohoto výukového programu po domluvě na telefonním čísle: +420 601 571 441 a nebo e-mail: rezervace.vyuka@stcostrava.cz.

Robot Ozobot (ZŠ 2. - 5. ročník)

Vybrat

učebna Alexandr
Cena pro studenty 160,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

Program Robot Ozobot přiblíží dětem základy vizuálního programování.

Pomůže jim pochopit principy fungování barvocitlivých senzorů, seznamuje je s možnostmi rozhodování a volbou chování robota.

Děti hravou formou získají znalosti k vytvoření funkčního programu pro sledování trasy a uvědomí si reálné využití tohoto typu robota.

 

Délka programu:     90 minut 

Pro žáky:               2. - 5. ročník ZŠ 

Kapacita:               10 - 25 žáků

 

* Při překročení kapacity, je třeba objednat i druhý čas a třídu rozdělit.

Putování za medem (ZŠ 1. ročník)

Vybrat

učebna U6 B
Cena pro studenty 110,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

Program zábavnou formou učí děti základům logického myšlení a algoritmizace.

Děti se vžijí do role včelek a společně se svou robotickou kamarádkou objevují taje života včel a sbírání nektaru.

V průběhu programu děti včelku programují a plní zábavné úkoly, aby se zpět do úlu nevrátily s prázdnou.

Prosíme paní učitelky: 

pokud máte děti ze speciálními potřebami, kontaktujte nás o tom v dostatečném předstihu! Děkujeme.

 

Délka programu:     60 minut 

Pro žáky:               1. ročník ZŠ 

Kapacita:               10 - 12 žáků

 

* V případě většího počtu dětí je možné objednat dva termíny po sobě a pro ostatní doobjednat návštěvu expozice Dětský svět, která stojí 50,-Kč / žák.

Kouzelný Oxid (ZŠ 1. - 3. ročník)

Vybrat

učebna Maria
Cena pro studenty 110,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

Oxid uhličitý - všudypřítomný neviditelný plyn. Jak si ho ale mají představit děti?

Jaké má vlastnosti a co všechno umí? Představení, v němž se model Oxidu uhličitého stává pomocníkem lektora při realizaci "experimentů" a jednoduchých chemických pokusů.

 

Délka programu:     60 minut 

Pro žáky:               1. - 3. ročník ZŠ 

Kapacita:               10 - 25 žáků

 

 

 

 

Teorie modré krve aneb běh na dlouhou trať (ZŠ 5. ročník)

Vybrat

učebna Jan
Cena pro studenty 160,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

Je neustále v pohybu, po celý život. Řeč je o tekuté tkáni - krvi.

Mají modrou krev pouze šlechtici nebo ji mají i jiné organismy?

Co všechno víme a nevíme o červených krvinkách?

Lze připravit v laboratoři umělou krev? A liší se složení krve lidské a zvířecí?

 

Vzdělávací program, je zaměřen na cévní soustavu nejen člověka a je založen na principech badatelsky orientovaného vyučování, přizpůsobeného věku žáků.

 

Délka programu:     90 minut 

Pro žáky:               5. ročník ZŠ 

Kapacita:               6 - 16 žáků

 

Rezervace tohoto výukového programu po domluvě na telefonním čísle: +420 601 571 441 a nebo e-mail: rezervace.vyuka@stcostrava.cz.

 

Malý antropolog (ZŠ 3. - 5. ročník)

Vybrat

Svět techniky - Science and Technology Centrum - Vzdělávání
Cena pro studenty 160,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

V tomto vzdělávacím modulu se žáci stanou Malými antropology – odborníky na kostru.

Žáci v týmech plní nejrůznější úkoly, aby získali odznak pro nejlepšího vědce (Malého antropologa).

Děti  prozkoumají  modely lidských kostí. Objeví, jak můžeme kostru zkoumat pomocí informačních technologií a na závěr si zkusí poskládat kosti lidského těla tak, jak patří.

 

Délka programu:     90 minut 

Pro žáky:               3. - 5. ročník ZŠ 

Kapacita:               6 - 16 žáků

 

* Při překročení kapacity, je třeba objednat i druhý čas a třídu rozdělit.

Žijí tady s námi! (ZŠ 5. ročník)

Vybrat

učebna Jan
Cena pro studenty 160,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

Vzdělávací program Žijí tady s námi! je zaměřen na představení základních laboratorních metod pozorování mikroorganismů.

Žáci si vyzkouší práci s mikroskopem, budou pozorovat jednobuněčné organismy a jejich projevy.

Seznámí se tak se základními mikrobiologickými postupy a technikami.

Celý program se odehrává v přírodovědné laboratoři.

Žáci si vyzkouší, jaké to je být aspoň chvíli mikrobiology. 

Výklad bude lektorem přizpůsoben konkrétnímu věku žáků.

 

Délka programu:     90 minut 

Pro žáky:               5. ročník ZŠ 

Kapacita:               10 - 16 žáků

 

Rezervace tohoto výukového programu po domluvě na telefonním čísle: +420 601 571 441 a nebo e-mail: rezervace.vyuka@stcostrava.cz.

 

Dopravní prostředky (ZŠ 1. - 2. ročník)

Vybrat

učebna U6 A
Cena pro studenty 130,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

Tradiční a velmi oblíbený vzdělávací program, který žákům ukazuje různé druhy historických dopravních prostředků v návaznosti na expozici Malého světa techniky U6.

Žáci objevují, jak vypadaly nejstarší jízdní kola nebo jak fungoval první automobil.

Odhalují, jak se dopravní prostředky vyvíjí a mají možnost vyzkoušet si jaké to je řídit motorku,

nákladní auto nebo sedět za volantem linkového autobusu.

 

Délka programu:     90 minut 

Pro žáky:               1. - 2. ročník ZŠ 

Kapacita:               10 - 20 žáků

* Lze vyučovat i v odpoledních hodinách

Ínávorfiš aneb tajemství utajených zpráv ( ZŠ 5. ročník)

Vybrat

učebna Maria
Cena pro studenty 130,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

Nejen v mnoha legendách a mýtech se objevují šifry a velká tajemství.

Lidé si od pradávna lámou hlavu nad tím, jak některé zprávy utajit a jiné prolomit.

 

Žáci se seznámí s historií utajování zpráv a s různými druhy šifrování založenými na matematických dovednostech.

Zábavnou formou se naučí kódovat i prolomit tajemství různých šifer.

Zamyslí se nad zajištěním bezpečnosti přenosu informací z pohledu historického i současného. Lektor obsah přizpůsobí věku žáků.

 

Délka programu:     90 minut 

Pro žáky:               5. ročník ZŠ 

Kapacita:               10 - 25 žáků

 

* Při překročení kapacity, je třeba objednat i druhý čas a třídu rozdělit.

 

Geometrický svět (ZŠ 2. - 4. ročník)

Vybrat

učebna Maria
Cena pro studenty 130,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

Během programu žáci hravou formou zjistí, které z geometrických útvarů preferuje příroda a jaké útvary upřednostňují lidé.

Seznámí se, se základními geometrickými útvary v rovině.

Zamyslí se nad jejich odlišnostmi a vlastnostmi.

Žáci sami sestaví různé útvary pomocí stavebnice Geomag nebo Tangram.

 

Délka programu:     90 minut 

Pro žáky:               2. - 4. ročník ZŠ 

Kapacita:               6 - 25 žáků

 

Kouzlo zrcadlení (ZŠ 3. - 4. ročník )

Vybrat

učebna Maria
Cena pro studenty 130,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

Pokud existuje nějaký fenomén, který dokáže propojit matematiku, fyziku, biologii, psychologii, umění i humanitní obory navzájem, pak je jím nepochybně souměrnost.

Nenajdeme mnoho věcí kolem sebe, které by nebyly souměrné.

V průběhu vzdělávacího programu žáci pochopí princip osové souměrnosti formou hry s využitím zrcátek, obrázků i vlastního těla.

Zamyslí se a prodiskutují, proč v přírodě i ve světě lidí převažují častěji věci a obrazce souměrné.

 

Délka programu:     90 minut 

Pro žáky:               3. - 4. ročník ZŠ 

Kapacita:               6 - 25 žáků

* Při překročení kapacity, je třeba objednat i druhý čas a třídu rozdělit!

Proč? Svět v otázkách a odpovědích (ZŠ 3. - 5. třída)

Vybrat

učebna Albert
Cena pro studenty 130,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

V expozicích Světa techniky nalezneme odpověď na nejednu zvídavou přírodovědnou otázku.

Cílem modulu je vzbudit v dětech zvědavost a touhu hledat odpovědi na otázky, jak věci kolem nás fungují a proč tak fungují.

Během modulu se mohou vžít do role vědců, kteří bádají a následně do role reportérů, kteří o svém zjištění informují ostatní.

U dětí tak rozvíjíme schopnost pracovat ve skupině a efektivně si rozdělit zadaný úkol.

Děti mají možnost hledat informace v různých zdrojích – nejen v expozici, ale také na internetu či v tištěných knihách.

 

Délka programu:     90 minut 

Pro žáky:               3. - 5. ročník ZŠ 

Kapacita:               6 - 25 žáků

 

* Při překročení kapacity, je třeba objednat i druhý čas a třídu rozdělit.

 

Barvy, světlo, stín (ZŠ 3. - 5. ročník)

Vybrat

učebna Albert
Cena pro studenty 160,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

Vzdělávací modul nabízí dětem hravou formou poznání zákonitostí světla.

Dozví se, jakým způsobem se světlo šíří v různých prostředích, pochopí vlastnosti barevného spektra a naučí se světlo skládat.

Poznají také zdroje světla a některé jejich vlastnosti.

Seznámí se s pojmy záření, viditelné světlo, UV záření a infračervené záření.

Praktickým cvičením si některé světelné experimenty sami vyzkouší.

 

Délka programu:     90 minut 

Pro žáky:               3. - 5. ročník ZŠ 

Kapacita:               5 - 25 žáků