Vzdělávací programy - Základní školy (1. stupeň)

Schodiště století – hravá, lehce komentovaná procházka

Vybrat

EXPOZICE - VÝUKA
Cena pro studenty 70,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

Pro všechny, kteří se chtějí dozvědět o stoleté historii Ostravy v jednoduchých souvislostech. Hravá procházka po schodištích Světa techniky, z níž si žáci odnesou vyplněnou brožurku s příběhy o vývoji Ostravy a okolí.

 

Cílová skupina:             věk nehraje roli, přizpůsobíme se věku účastníků

Délka programu:         60 minut 

Kapacita:                        10 - 16 žáků

Pojďte měřit střechu!

Vybrat

Zahrada
Cena pro studenty 70,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

Pojďme změřit střešní zahradu bez metru. 

Vezmeme si na pomoc své tělo. Noha, ruka, dlaň, to jsou pomůcky, které si s sebou nikdy nezapomeneme sbalit. Navíc si tak zavzpomínáme, jak se měřilo za starých časů.

A ještě poznáme kouzlo střešní zahrady.

 

Zaměření:     Prvouka, Přírodověda, Matematika

 

Cílová skupina:             4. - 5. ročník

Délka programu:         60 minut 

Kapacita:                        10 - 30 žáků

Jak se neztratit (ZŠ 5. - 6. ročník) NOVINKA

Vybrat

učebna Maria
Cena pro studenty 150,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

Zjistit, zda se vydáváme správným směrem, zní prostě, ale tohle všechno stálo lidstvo několik tisíc let, než zmapovali celou zeměkouli. 

Dnešní doba nabízí moderní navigační technologie, na které se nemůžeme vždy spolehnout...

 

Žáci se seznámí s výhodami a nevýhodami použití navigací GPS.

Zábavnou formou si prohloubí základní znalosti používání map, uvědomí si zapisování mapových značek a znázornění terénu.

Zjistí, jak aplikovat teoretické znalosti orientace v praxi.   

 

Zaměření:     Geografie

 

Cílová skupina:             5. - 6. ročník

Délka programu:         90 minut 

Kapacita:                        10 - 16 žáků

 

* Při překročení kapacity, je třeba objednat i druhý čas a třídu rozdělit.

Neživá voda (ZŠ 4. - 6. ročník) NOVINKA

Vybrat

laboratoř Isaac
Cena pro studenty 180,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

Voda je nejznámější a nejrozšířenější tekutina na planetě Zemi.

Jak ale kapka vody vypadá pod mikroskopem?

Jaké má vlastnosti a co všechno dokáže?

 

Cílem vzdělávacího programu je dětem ukázat vodu z mikroskopického hlediska. 

 

Děti získají představu a pochopí procesy přeměn vody v přírodě a také vlastnosti, které mají značný vliv a příznivé dopady na životní prostředí celé naší planety.

Žáci vlastním zkoumáním a formou experimentů, budou pozorovat procesy jako je např:.

tání, vypařování, kondenzace a odvozovat jaké srážky těmito procesy mohou vzniknout.

Děti budou zkoumat, jaký je rozdíl mezi sladkou a slanou vodou.

 

Zaměření:     Přírodověda

 

Cílová skupina:             4. - 6. ročník

Délka programu:         90 minut 

Kapacita:                        10 - 16 žáků

 

* Při překročení kapacity, je třeba objednat i druhý čas a třídu rozdělit.

Nebuď dřevo (ZŠ 3. - 5. ročník) NOVINKA

Vybrat

dřevo - kovo dílna Alfréd
Cena pro studenty 150,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

Žáci budou řezat, pilovat a brousit, aby zkusili kouzlo praktické činnosti v dílnách.

Výsledkem bude vlastnoručně vyrobená hrací kostka, kterou si každý žák odnese s sebou domů!

 

Zaměření:     Technická tvořivost

 

Cílová skupina:             3. - 5. ročník  

Délka programu:         60 minut 

Kapacita:                        9 žáků

 

* Při překročení kapacity, je třeba objednat i druhý čas a třídu rozdělit.

Nauč se řemeslo - tkaní (ZŠ 1. - 4. ročník) NOVINKA

Vybrat

Svět techniky - Science and Technology Centrum - Vzdělávání
Cena pro studenty 150,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

Žáci se seznámí se základními textilními surovinami (len, vlna, bavlna, hedvábí, umělá látka) a naučí se rozlišit předení a tkaní.

Součástí programu je i návštěva části expozice v Malém světě techniky U6 věnující se vývoji textilního průmyslu.

Dozví se, jak se látky upravují, v jakém prostředí se látky vyráběly v minulosti a jak se látky vyrábějí dnes.

Stěžejní část programu se děti věnují osvojení techniky tkaní. Je vhodné pro zařazení do prvouky, přírodovědy či výtvarné výuky.

 

Zaměření:     Prvouka, přírodověda, výtvarná výuka

 

Cílová skupina:             1. - 4. ročník

Délka programu:         90 minut 

Kapacita:                        10 - 25 žáků

 

* Při překročení kapacity, je třeba objednat i druhý čas a třídu rozdělit.

 

Království Symetrion (ZŠ 1. - 2. ročník) NOVINKA

Vybrat

Svět techniky - Science and Technology Centrum - Vzdělávání
Akce je určena výhradně pro studenty | Cena pro studenty 150,00 Kč

Vítejte v království Symetrion!

Milujeme zde vše, co je pravidelné a souměrné!

Vlastnost, která je jedním z pozoruhodných úkazů přírody, se odráží v matematice, ve fyzice a v umění.

 

Co to znamená? Jak ji poznáme?

Pojďte s námi hledat a zkoumat vlastnosti souměrných i nesouměrných věcí kolem nás!

 

Zaměření:     Matematika

 

Cílová skupina:             1. - 2. ročník

Délka programu:         90 minut 

Kapacita:                        10 - 16 žáků

 

* Při překročení kapacity, je třeba objednat i druhý čas a třídu rozdělit.

Stavíme město (ZŠ 1. - 5. ročník)

Vybrat

Milan Dobeš museum - výuka
Cena pro studenty 70,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

Města se budují spoustu let a tvoří je spousta částí.

V průběhu tohoto programu si žáci v rolích architektů vyzkouší jedno město postavit!

Poznají, jaké jsou nejdůležitější stavební kameny našich sídel a jaké různé druhy budov v nich stojí a jak je vhodné je uspořádat.

 

Zaměření:     Vlastivěda

 

Cílová skupina:             1. - 5. ročník

Délka programu:         90 minut 

Kapacita:                        10 - 20 žáků

 

Optické klamy v rukou umělce (ZŠ 3. - 5. ročník)

Vybrat

Milan Dobeš museum - výuka
Cena pro studenty 70,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

Výukový program Optické klamy v rukou umělce představí žákům jeden z uměleckých směrů, ve kterém se odrážejí prvky fyziky a matematiky.

Žáci se seznámí s různými druhy optických klamů a naučí se vytvářet op-artové kompozice. 

Program je zpestřený různými aktivitami zaměřené na matematické znalosti a prohlídkou Muzea Milan Dobeš.

 

Zaměření:     Fyzika, Matematika

 

Cílová skupina:             3. - 5. ročník

Délka programu:         90 minut 

Kapacita:                        10 - 16 žáků

Drátování (ZŠ 3. - 5. ročník) NOVINKA

Vybrat

Velký svět techniky - expozice
Cena pro studenty 180,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

Drátování patří mezi stará lidová řemesla, která se v dnešní době těší velké popularitě.

I vy si tuto techniku můžete vyzkoušet v našich dílnách a odnést si domů originální výrobek zdobený korálky.

 

Zaměření:     Technická tvořivost

 

Cílová skupina:             3. - 5. ročník

Délka programu:         90 minut 

Kapacita:                        10 - 14 žáků

 

* Při překročení kapacity, je třeba objednat i druhý čas a třídu rozdělit.

Krmítko ze dřeva (ZŠ 5. ročník)

Vybrat

Svět techniky - Science and Technology Centrum - Vzdělávání
Cena pro studenty 280,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

Práce se dřevem je stále velmi moderní a atraktivní.

Umět s ním pracovat – řezat, brousit, pilovat je základem, které se děti během této lekce naučí.

Vyrobí si vlastní dřevěné krmítko pro ptáčky, které si odnesou s sebou domů a ozdobí tak své okno nebo zahrádku!

 

Zaměření:     Technická tvořivost

 

Cílová skupina:             5. ročník

Délka programu:         120 minut 

Kapacita:                        10 - 14 žáků

 

* Při překročení kapacity, je třeba objednat i druhý čas a třídu rozdělit.

 

 

Kostky jsou vrženy (ZŠ 5. ročník)

Vybrat

učebna Maria
Cena pro studenty 150,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

Náhoda a pravděpodobnost provází naše každodenní životy.

Dají se předvídat, ovlivnit nebo vypočítat?

Žáci se blíže seznámí s obyčejnou hrací kostkou a odkryjí její vlastnosti.

Dozví se, jaká je pravděpodobnost jejich úspěchu a také, že náhodné pokusy vykazují určité zákonitosti a pravidelnosti.

 

Zaměření:     Matematika, Logika

 

Cílová skupina:             5. ročník

Délka programu:         90 minut 

Kapacita:                        10 - 16 žáků

 

* Při překročení kapacity, je třeba objednat i druhý čas a třídu rozdělit.

Robot Ozobot (ZŠ 2. - 5. ročník)

Vybrat

učebna Alexandr
Cena pro studenty 180,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

Program Robot Ozobot přiblíží dětem základy vizuálního programování.

Pomůže jim pochopit principy fungování barvocitlivých senzorů, seznamuje je s možnostmi rozhodování a volbou chování robota.

Děti hravou formou získají znalosti k vytvoření funkčního programu pro sledování trasy a uvědomí si reálné využití tohoto typu robota.

 

Zaměření:     

 

Cílová skupina:             2. - 5. ročník

Délka programu:         90 minut 

Kapacita:                        10 - 25 žáků

 

* Při překročení kapacity, je třeba objednat i druhý čas a třídu rozdělit.

Putování za medem (ZŠ 1. ročník)

Vybrat

učebna U6 B
Cena pro studenty 120,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

Program zábavnou formou učí děti základům logického myšlení a algoritmizace.

Děti se vžijí do role včelek a společně se svou robotickou kamarádkou objevují taje života včel a sbírání nektaru.

V průběhu programu děti včelku programují a plní zábavné úkoly, aby se zpět do úlu nevrátily s prázdnou.

Prosíme paní učitelky: 

pokud máte děti ze speciálními potřebami, kontaktujte nás o tom v dostatečném předstihu! Děkujeme.

 

Zaměření:     

 

Cílová skupina:             1. ročník

Délka programu:         60 minut 

Kapacita:                        10 - 12 žáků

 

* V případě většího počtu dětí je možné objednat dva termíny po sobě a pro ostatní doobjednat návštěvu expozice Dětský svět, která stojí 50,-Kč / žák.

Kouzelný Oxid (ZŠ 1. - 3. ročník)

Vybrat

učebna Maria
Cena pro studenty 150,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

Oxid uhličitý - všudypřítomný neviditelný plyn. Jak si ho ale mají představit děti?

Jaké má vlastnosti a co všechno umí? Představení, v němž se model Oxidu uhličitého stává pomocníkem lektora při realizaci "experimentů" a jednoduchých chemických pokusů.

 

Zaměření:     Prvouka, Chemie

 

Cílová skupina:             1. - 3. ročník

Délka programu:        60 minut 

Kapacita:                        10 - 25 žáků

 

 

 

 

Dopravní prostředky (ZŠ 1. - 2. ročník)

Vybrat

učebna U6 A
Cena pro studenty 150,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

Tradiční a velmi oblíbený vzdělávací program, který žákům ukazuje různé druhy historických dopravních prostředků v návaznosti na expozici Malého světa techniky U6.

Žáci objevují, jak vypadaly nejstarší jízdní kola nebo jak fungoval první automobil.

Odhalují, jak se dopravní prostředky vyvíjí a mají možnost vyzkoušet si jaké to je řídit motorku,

nákladní auto nebo sedět za volantem linkového autobusu.

 

Zaměření:     

 

Cílová skupina:             1. - 2. ročník

Délka programu:         90 minut 

Kapacita:                        10 - 20 žáků

Geometrický svět (ZŠ 2. - 4. ročník)

Vybrat

učebna Maria
Cena pro studenty 150,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

Během programu žáci hravou formou zjistí, které z geometrických útvarů preferuje příroda a jaké útvary upřednostňují lidé.

Seznámí se, se základními geometrickými útvary v rovině.

Zamyslí se nad jejich odlišnostmi a vlastnostmi.

 

Žáci sami sestaví různé útvary pomocí stavebnice Geomag nebo Tangram.

 

Zaměření:     Matematika

 

Cílová skupina:             2. - 4. ročník

Délka programu:         90 minut 

Kapacita:                        10 - 25 žáků

 

Kouzlo zrcadlení (ZŠ 3. - 4. ročník )

Vybrat

učebna Maria
Cena pro studenty 150,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

Pokud existuje nějaký fenomén, který dokáže propojit matematiku, fyziku, biologii, psychologii, umění i humanitní obory navzájem, pak je jím nepochybně souměrnost.

Nenajdeme mnoho věcí kolem sebe, které by nebyly souměrné.

V průběhu vzdělávacího programu žáci pochopí princip osové souměrnosti formou hry s využitím zrcátek, obrázků i vlastního těla.

Zamyslí se a prodiskutují, proč v přírodě i ve světě lidí převažují častěji věci a obrazce souměrné.

 

Zaměření:     Matematika

 

Cílová skupina:             3. - 4. ročník

Délka programu:         90 minut 

Kapacita:                        10 - 25 žáků

 

* Při překročení kapacity, je třeba objednat i druhý čas a třídu rozdělit!

Ínávorfiš aneb tajemství podivných zpráv (ZŠ 5. ročník)

Vybrat

učebna Maria
Cena pro studenty 150,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

Nejen v mnoha legendách a mýtech se objevují šifry a velká tajemství.

Lidé si od pradávna lámou hlavu nad tím, jak některé zprávy utajit a jiné prolomit.

 

Žáci se seznámí s historií utajování zpráv a s různými druhy šifrování založenými na matematických dovednostech.

Zábavnou formou se naučí kódovat i prolomit tajemství různých šifer.

Zamyslí se nad zajištěním bezpečnosti přenosu informací z pohledu historického i současného. Lektor obsah přizpůsobí věku žáků.

 

Zaměření:     Matematika

 

Cílová skupina:             5.  ročník

Délka programu:         90 minut 

Kapacita:                        10 - 25 žáků

 

* Při překročení kapacity, je třeba objednat i druhý čas a třídu rozdělit.

 

Proč? Svět v otázkách a odpovědích (ZŠ 3. - 5. ročník)

Vybrat

učebna Albert
Cena pro studenty 150,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

V expozicích Velkého Světa Techniky nalezneme odpověď na nejednu zvídavou přírodovědnou otázku.

Cílem výukového programu, je vzbudit v dětech zvědavost a touhu hledat odpovědi na otázky, jak věci kolem nás fungují a proč tak fungují.

Během programu se vžijí do role vědců či role reportérů...

 

U dětí tak rozvíjíme schopnost pracovat ve skupině a efektivně si rozdělit zadaný úkol.

 

 

Zaměření:     

 

Cílová skupina:             3. - 5. ročník

Délka programu:         90 minut 

Kapacita:                        10 - 25 žáků

 

* Při překročení kapacity, je třeba objednat i druhý čas a třídu rozdělit.

 

Barvy, světlo, stín (ZŠ 3. - 5. ročník)

Vybrat

učebna Albert
Cena pro studenty 180,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

Vzdělávací program nabízí dětem hravou formou poznání zákonitostí světla.

Dozví se, jakým způsobem se světlo šíří v různých prostředích, pochopí vlastnosti barevného spektra a naučí se světlo skládat.

Poznají také zdroje světla a některé jejich vlastnosti.

Seznámí se s pojmy záření, viditelné světlo, UV záření a infračervené záření.

 

Praktickým cvičením si některé světelné experimenty sami vyzkouší.

 

Zaměření:     

 

Cílová skupina:             3. - 5. ročník

Délka programu:         90 minut 

Kapacita:                        10 - 25 žáků