Vzdělávací programy - Základní školy (1. stupeň)

Robot Ozobot ( ZŠ 2- 5. ročník) - Novinka!!!

Vybrat

učebna Alexandr
Cena pro studenty 70,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

Program Robot ozobot přiblíží dětem základy vizuálního programování, pomůže jim pochopit principy fungování barvocitlivých senzorů, seznamuje je s možnostmi rozhodování a volbou chování robota. Děti hravou formou získají znalosti k vytvoření funkčního programu pro sledování trasy a uvědomí si reálné využití tohoto typu robota.

Délka programu: 90 minut

Kapacita: max. 25 žáků

Putování za medem (ZŠ 1. ročník)- Novinka!!

Vybrat

učebna Thomas
Cena pro studenty 70,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

Program zábavnou formou učí děti základům logického myšlení a algoritmizace. Děti se vžijí do role včelek a společně se svou robotickou kamarádkou objevují taje života včel a sbírání nektaru. V průběhu programu děti včelku programují a plní zábavné úkoly, aby se zpět do úlu nevrátily s prázdnou.

Délka programu: 60 minut

Kapacita: maximálně 12 dětí

Teorie modré krve aneb běh na dlouhou trať (ZŠ 5. ročník)

Vybrat

Svět techniky - Science and Technology Centrum - Vzdělávání
Cena pro studenty 110,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

Je neustále v pohybu, po celý život. Řeč je o tekuté tkáni - krvi. Mají modrou krev pouze šlechtici nebo ji mají i jiné organismy? Co všechno víme a nevíme o červených krvinkách? Lze připravit v laboratoři umělou krev? A liší se složení krve lidské a zvířecí? Vzdělávací modul je zaměřen na cévní soustavu nejen člověka. Modul je založen na principech badatelsky orientovaného vyučování přizpůsobeného věku žáků.

 

Žijí tady s námi! (ZŠ 5. ročník)

Vybrat

laboratoř Isaac
Cena pro studenty 110,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

Vzdělávací program Žijí tady s námi! je zaměřený na představení základních laboratorních metod pozorování mikroorganismů. Žáci si vyzkouší práci s mikroskopem, budou pozorovat jednobuněčné organismy a jejich projevy. Seznámí se tak se základními mikrobiologickými postupy a technikami. Celý program se odehrává v přírodovědné laboratoři. Žáci si vyzkouší, jaké to je být aspoň chvíli mikrobiology, přičemž výklad lektor přizpůsobí konkrétnímu věku žáků.

Jak se staví město (1. - 3. ročník)

Vybrat

Expozice Dětský svět
Cena pro studenty 70,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

Cílem programu je představit dětem historický vývoj města jako sídelního útvaru a vysvětlit rozdíl mezi historickým a současným městem z hlediska urbanismu, architektury a služeb. Během modulu děti vytváří své vlastní město stavbou z kostek a postupně dojdou k poznání pojmu „město“ pochopí vývoj osídlení a rozrůstání města.

 

Malý antropolog (3. - 5. ročník)

Vybrat

Svět techniky - Science and Technology Centrum - Vzdělávání
Cena pro studenty 70,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

V tomto vzdělávacím modulu se žáci stanou Malými antropology – odborníky na kostru. Žáci v týmech plní nejrůznější úkoly aby získali odznak pro nejlepšího vědce (Malého antropologa). Děti  prozkoumají  modely lidských kosti, objeví, jak můžeme kostru zkoumat pomocí informačních technologií a na závěr si zkusí poskládat kosti lidského těla tak jak patří.

Zločin pod lupou (3. - 5. ročník)

Vybrat

Svět techniky - Science and Technology Centrum - Vzdělávání
Cena pro studenty 110,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

Formou detektivní hry se žáci seznámí s profesí forenzního technika, dozví se, jak zajišťovat stopy na místě činu, jak analyzovat otisky prstů a vyzkouší si základní vyšetřovací postupy. Podstatou programu je rozvíjet u dětí deduktivní a logické myšlení a spolupráci v kolektivu.

Dopravní prostředky (ZŠ 1. - 2. ročník)

Vybrat

učebna U6 A
Cena pro studenty 70,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

Tradiční a velmi oblíbený vzdělávací program, který žákům ukazuje různé druhy historických dopravních prostředků v návaznosti na expozici Malého světa techniky U6. Žáci objevují, jak vypadaly nejstarší jízdní kola nebo jak fungoval první automobil. Odhalují, jak se dopravní prostředky vyvíjí a mají možnost vyzkoušet si jaké to je řídit motorku, nákladní auto nebo sedět za volantem linkového autobusu.

Tento program Vám můžeme nabídnout i v odpoledních hodinách. Pro více informací, prosím kontaktujte +420 601 571 441.

Ínávorfiš aneb tajemství utajených zpráv ( ZŠ 5. ročník)

Vybrat

učebna Maria
Cena pro studenty 70,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

Nejen v mnoha legendách a mýtech se objevují šifry a velká tajemství. Lidé si od pradávna lámou hlavu nad tím, jak některé zprávy utajit a jiné prolomit.

Žáci se seznámí s historií utajování zpráv a s různými druhy šifrování založenými na matematických dovednostech.

Zábavnou formou se naučí kódovat i prolomit tajemství různých šifer. Zamyslí se nad zajištěním bezpečnosti přenosu informací z pohledu historického i současného. Lektor obsah přizpůsobí věku žáků.

Geometrický svět (ZŠ 2. - 4. ročník)

Vybrat

učebna Maria
Cena pro studenty 70,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

Svět je plný geometrických tvarů - vidí je děti kolem sebe?

Během programu se žáci seznámí se základními geometrickými útvary v rovině a zamyslí se nad jejich odlišnostmi. Hravou formou zjistí, které z geometrických útvarů preferuje příroda a jaké útvary upřednostňují lidé. Dozví se o vlastnostech těchto útvarů a sami je sestaví pomocí hry Geomag nebo Tangram.

Kouzlo zrcadlení (ZŠ 2. - 4. ročník )

Vybrat

učebna Alexandr
Cena pro studenty 70,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

Pokud existuje nějaký fenomén, který dokáže propojit matematiku, fyziku, biologii, psychologii, umění i humanitní obory navzájem, pak je jím nepochybně souměrnost. Nenajdeme mnoho věcí kolem sebe, které by nebyly souměrné. V průběhu vzdělávacího programu žáci pochopí princip osové souměrnosti formou hry s využitím zrcátek, obrázků i vlastního těla. Zamyslí se a prodiskutují, proč v přírodě i ve světě lidí převažují častěji věci a obrazce souměrné.

Objevování energie (ZŠ 3. - 5. ročník )

Vybrat

učebna U6 B
Cena pro studenty 70,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

Bez energie by dnes téměř nic nefungovalo. Kde se ale bere, jak se přeměňuje a jak jí šetřit? Žáci získají základní znalosti o energii, jejích formách a transformacích, pochopí zákon zachování energie a seznámí se s vybranými technologiemi a zařízeními využívanými k přeměnám energie. Vzdělávací modul je realizován v Malém světě techniky U6 zábavnou interaktivní badatelsky orientovanou formou výuky.

Proč? Svět v otázkách a odpovědích (ZŠ 3. - 5. třída)

Vybrat

učebna Albert
Cena pro studenty 70,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

V expozicích Světa techniky nalezneme odpověď na nejednu zvídavou přírodovědnou otázku. Cílem modulu je vzbudit v dětech zvědavost a touhu hledat odpovědi na otázky, jak věci kolem nás fungují a proč tak fungují. Během modulu se mohou vžít do role vědců, kteří bádají a následně do role reportérů, kteří o svém zjištění informují ostatní. U dětí tak rozvíjíme schopnost pracovat ve skupině a efektivně si rozdělit zadaný úkol. Děti mají možnost hledat informace v různých zdrojích – nejen v expozici, ale také na internetu či v tištěných knihách.

Barvy, světlo, stín (ZŠ 3. - 5. ročník)

Vybrat

učebna Albert
Cena pro studenty 70,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

Vzdělávací modul nabízí dětem hravou formou poznání zákonitostí světla: Dozví se, jakým způsobem se světlo šíří v různých prostředích, pochopí vlastnosti barevného spektra a naučí se světlo skládat. Poznají také zdroje světla a některé jejich vlastnosti. Seznámí se s pojmy záření, viditelné světlo, UV záření a infračervené záření. Praktickým cvičením si některé světelné experimenty sami vyzkouší.