Vzdělávací programy - Střední školy

Workshop Jak moc je Ostrava černá

Vybrat

učebna Maria
Cena pro studenty ZDARMA | Cena pro učitele ZDARMA

Workshop v učebně Maria k přednášce Jak moc je Ostrava černá, která následuje ve 13.hodin v Divadle vědy.

Jak moc je Ostrava černá

Vybrat

Divadlo vědy
Cena pro studenty ZDARMA | Cena pro učitele ZDARMA

Co jsou to škodliviny, jaký vliv mají meteorologické podmínky na kvalitu ovzduší a jaký je vliv znečištění na lidské zdraví? Kdy vznikají smogové situace a jak vzniká smog? Co dělat a jak se chovat v době smogových situací? Které jsou hlavní zdroje znečišťování ovzduší v Moravskoslezském kraji a celé ČR? Během prezentace zapojíme žáky, studenty i ostatní účastníky do diskuse. Přednáška o znečištění ovzduší je přizpůsobena pro 2. stupeň ZŠ a střední školy.

Pro rezervaci prosím volejte +420 601 571 441.

 

Urychlování elektronů v laserovém plazmatu

Vybrat

Divadlo vědy
Cena pro studenty ZDARMA | Cena pro učitele ZDARMA

V průběhu několika předchozích desetiletí se interakce ultrakrátkého a extrémně intenzivního laserového impulzu s plynným terčem prosadila jako výhodná metoda urychlování elektronů pro účely základního výzkumu či průmyslové nebo medicínské aplikace. Přednáška názorné vysvětlí metody pomocí atraktivního zobrazení výsledků numerických simulací. Zároveň shrne dosavadní stav experimentálních výsledků včetně problémů, které je ještě třeba odstranit.

Pro rezervaci prosím volejte +420 601 571 441.

V síti nanovláken

Vybrat

Divadlo vědy
Cena pro studenty ZDARMA | Cena pro učitele ZDARMA

Pavouci vytvářejí nejpružnější nanovlákennou síť, jakou se my vědci pokoušíme vyrobit už mnoho let. Uměle vyrobená vlákenná pavučina vypadá pod mikroskopem různě, vlákna mohou být porézní, rýhovaná, hladká, kruhová či plochá. Při přednášce bude vysvětlena příprava materiálu a samotný proces přípravy nanovlákenné vrstvy. Struktuře povrchu vláken a jejímu hodnocení bude věnováno nejvíce prostoru. Na závěr se účastníci seznámí s použitím tohoto výjimečného materiálu v dnešní i budoucí době.

Pro rezervaci prosím volejte +420 601 571 441.

 

Různé úhly pohledu ( SŠ 1-4. ročník SŠ)- Novinka!!

Vybrat

Milan Dobeš Muzeum
Cena pro studenty 110,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

Jak se ve výtvarném umění prolínají pohyb, světloa geometrie? Vzdělávací program inspirovaný tvorbou Milana Dobeše, průkopníka kinetického umění, op-artového umělce tvořícího díla na světové úrovni. Součástí programu je komentovaná prohlídka nově otevřeného Milan Dobeš Museum v Gongu.


Délka: 120 minut
Kapacita:  6–16 studentů

Pro informaci o termínech prosím volejte +420 601 571 441.

Chemická pitva H2O (SŠ 1. - 4. ročník)

Vybrat

laboratoř Isaac
Cena pro studenty 110,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

H2O - nejběžnější sloučenina na světě a přitom nezbytná pro život všech organismů. Žáci ji budou poznávat z pozice chemických laborantů. Odeberou vlastní vzorek vody a následně v analytické laboratoři změří několik ukazatelů čistoty vod a vyhodnotí je. K porovnání budou mít několik vzorků – např. odpadní vodu, pitnou vodu z kohoutku, balenou vodu, minerální vodu, destilovanou vodu a mohou si donést i vlastní vzorek vody a podrobit ho své analýze. Seznámí se tak s faktory ohrožujícími čistotu vod a uvědomí si jejich nebezpečí. Lektor lekci přizpůsobí věku konkrétní skupiny.

Nenech mozek vydechnout (SŠ 1. - 2. ročník)

Vybrat


Cena pro studenty 70,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

Ovládá celé vaše tělo, ale málokdy dokážete ovládnout vy jej. Vyrovná se lidský mozek nejlepšímu počítači na planetě nebo je dokonce lepší? Jak funguje náš mozek a jaké jsou jeho možnosti? Jak pracují neurony a kolik toho za den stihnou? Lze jedinečnost lidského mozku využít například v kriminalistice? Účastníci si na rozličných aktivitách otestují svůj vlastní mozek a zodpoví si na mnohé vyřčené i zatím nevyřčené otázky.

DNA pod drobnohledem (SŠ 1. - 4. ročník)

Vybrat

laboratoř Isaac
Cena pro studenty 110,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

Program DNA pod drobnohledem má za cíl přiblížit práci molekulárního biologa, který fenoménu DNA zasvětí mnohdy celý život. Izolace DNA je vedle PCR základním kamenem práce molekulárního biologa v laboratoři. Od roku 1869, kdy poprvé DNA vyizoloval Fridrich Miescher, se metody získávání DNA z různých živočišných a rostlinných vzorků zlepšily a modernizovaly. Dnes je rutinně DNA izolována speciálními roboty. Cílem vzdělávacího programuje prohloubit a upevnit znalosti žáků tématu DNA a základních metod vědecké práce. Dílčím cílem je seznámit žáky s metodou izolace DNA jako jednou z technik molekulární biologie, genetiky a genomiky. 

Od DNA k proteinu (SŠ 1. - 4. ročník)

Vybrat

učebna Jan
Cena pro studenty 70,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

Lektorský tým Světa techniky ve spolupráci s odborníky z různých oborů připravil autorskou deskovou hru popisující proces vzniku bílkovin. Pojďte s námi nahlédnout do nitra buňky, a poznat i pochopit pojmy jako transkripce, translace, tRNA či DNA polymeráza. Cílem této hry je vytvořit co nejrychleji vlastní vybraný protein.

Záhada jaderné elektrárny (SŠ 1. - 2. ročník)

Vybrat

učebna Alexandr
Cena pro studenty 70,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

Energetické nároky lidstva se neustále zvyšují, a proto je nutné budovat elektrárny, které jsou schopny z malého množství paliva vyprodukovat velký objem energie. Jaderné elektrárny tyto požadavky splňují. V tomto vzdělávacím modulu se žáci aktivně seznámí nejen s principem fungování jaderné elektrárny, ale také se dozví co je radiace, naučí se ji změřit a zjistí, jak se proti ní chránit. Tento program je vhodný pro 1- 4. ročníky střední školy.

Finanční svoboda (SŠ 1. - 4. ročník)

Vybrat

učebna Jan
Cena pro studenty 150,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

Hra simuluje 30 let finančního života rodiny a vyskytují se v ní reálné produkty českého trhu. Je vhodná pro jednu třídu zároveň. Lektor přizpůsobí náročnost hry věku žáků.

Žáci se naučí:

- jaké příjmy a výdaje rodina má; to, že příjmy rodiny musí být vyšší než výdaje a že je třeba část spořit

- jak fungují základní finanční produkty českého trhu (stavební spoření, penzijní připojištění, základní investice, spotřebitelský úvěr)

- co může v životě přijít (události i vývoj trhů je ve hře jako v životě)

- jak předejít nejčastějším chybám (brát si úvěry a platit úroky, nechávat peníze tzv. pod polštářem)

- spolupracovat (rodinné finance řídí dva hráči spolu)

Tajemná substance (SŠ 1. - 4 . ročník)

Vybrat

laboratoř Isaac
Cena pro studenty 110,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

Alchymie není věda! O tom se žáci přesvědčí ve výukovém modulu Tajemná substance. Jjejich úkolem bude pomocí různých chemických reakcí spojených s řešením chemických hádanek přijít na to, jaké látky na počátku lkce obdrželi.  Ocitnou se v roli mladých alchymistů, ale k vyřešení úkolu budou používat moderní metody analytické chemie v nově vybavené chemické laboratoři.

Odysea Holy (SŠ 1. - 2. ročník)

Vybrat

učebna U6 C
Cena pro studenty 150,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

Jedinečný interaktivní program, ve kterém se žáci stanou aktéry napínavého příběhu letu na Mars, odehrávajícího se v budoucnosti. Na 3 hodiny se promění v astronauty kosmické lodi a budou se muset vypořádat s řadou problémů a vyřešit mnohé úkoly. Ve hře uplatní znalosti z chemie, fyziky a matematiky základní školy, provedou řadu atraktivních experimentů. Hra nešetří vizuálními efekty a spoustou rekvizit. Odehrává se v prostorách Malého světa techniky U6.

Edularp je určen skupině žáků v maximálním počtu 15. O hladký průběh i edukační význam hry se stará čtyřčlenný tým zkušených lektorů.

V případě zájmu o termín dřív než za 14 od rezervace, kontaktujte nás, prosím, na telefonu:
601 571 441