Vzdělávací programy - Střední školy

Různé úhly pohledu (1 -4. ročník SŠ)

Vybrat

Milan Dobeš Muzeum
Cena pro studenty 20,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

Jak se ve výtvarném umění prolínají pohyb, světlo a geometrie? Vzdělávací program inspirovaný tvorbou Milana Dobeše, průkopníka kinetického umění, op-artového umělce tvořícího díla na světové úrovni. Komentovaná prohlídka.

Délka: 90 minut
Kapacita: 6–20 studentů

 

Multifunkční aula Gong (1-4. ročník SŠ)

Vybrat

Multifunční aula GONG Dolní Vítkovice
Cena pro studenty 50,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

Program zaměřený na zajímavosti architektury přetvářející tovární budovy na infrastrukturu obohacující kulturní a vzdělávací život v regionu. Atraktivní exkurze po Multifunkční aule Gong zavede účastníky také donově otevřeného Milan Dobeš museum, kde přiblíží návštěvníkům život a dílo tohoto umělce. Komentovaná prohlídka.

Délka: 120 minut

Kapacita: 6-20 žáků

Chemická pitva H2O (SŠ 1. - 4. ročník)

Vybrat

laboratoř Isaac
Cena pro studenty 140,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

H2O - nejběžnější sloučenina na světě a přitom nezbytná pro život všech organismů. Žáci ji budou poznávat z pozice chemických laborantů. Odeberou vlastní vzorek vody a následně v analytické laboratoři změří několik ukazatelů čistoty vod a vyhodnotí je.

K porovnání budou mít několik vzorků – např. odpadní vodu, pitnou vodu z kohoutku, balenou vodu, minerální vodu, destilovanou vodu a mohou si donést i vlastní vzorek vody a podrobit ho své analýze. Seznámí se tak s faktory ohrožujícími čistotu vod a uvědomí si jejich nebezpečí. Lektor lekci přizpůsobí věku konkrétní skupiny.

Nenech mozek vydechnout (SŠ 1. - 2. ročník)

Vybrat


Cena pro studenty 140,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

Ovládá celé vaše tělo, ale málokdy dokážete ovládnout vy jej. Vyrovná se lidský mozek nejlepšímu počítači na planetě nebo je dokonce lepší? Jak funguje náš mozek a jaké jsou jeho možnosti? Jak pracují neurony a kolik toho za den stihnou? Lze jedinečnost lidského mozku využít například v kriminalistice? Účastníci si na rozličných aktivitách otestují svůj vlastní mozek a zodpoví si na mnohé vyřčené i zatím nevyřčené otázky.

Délka: 90 minut

Kapacita: 25 žáků

Od DNA k proteinu (SŠ 1. - 4. ročník)

Vybrat

učebna Jan
Cena pro studenty 100,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

Lektorský tým Světa techniky ve spolupráci s odborníky z různých oborů připravil autorskou deskovou hru popisující proces vzniku bílkovin. Pojďte s námi nahlédnout do nitra buňky, a poznat i pochopit pojmy jako transkripce, translace, tRNA či DNA polymeráza. Cílem této hry je vytvořit co nejrychleji vlastní vybraný protein.

Délka: 150 minut

Kapacita: 10-16 žáků

Záhada jaderné elektrárny (SŠ 1. - 2. ročník)

Vybrat

učebna Alexandr
Cena pro studenty 100,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

Energetické nároky lidstva se neustále zvyšují, a proto je nutné budovat elektrárny, které jsou schopny z malého množství paliva vyprodukovat velký objem energie. Jaderné elektrárny tyto požadavky splňují. V tomto vzdělávacím modulu se žáci aktivně seznámí nejen s principem fungování jaderné elektrárny, ale také se dozví co je radiace, naučí se ji změřit a zjistí, jak se proti ní chránit. Tento program je vhodný pro 1- 4. ročníky střední školy.

Finanční svoboda (SŠ 1. - 4. ročník)

Vybrat

učebna Jan
Cena pro studenty 180,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

Hra simuluje 30 let finančního života rodiny a vyskytují se v ní reálné produkty českého trhu. Je vhodná pro jednu třídu zároveň. Lektor přizpůsobí náročnost hry věku žáků.

Žáci se naučí:

- jaké příjmy a výdaje rodina má; to, že příjmy rodiny musí být vyšší než výdaje a že je třeba část spořit

- jak fungují základní finanční produkty českého trhu (stavební spoření, penzijní připojištění, základní investice, spotřebitelský úvěr)

- co může v životě přijít (události i vývoj trhů je ve hře jako v životě)

- jak předejít nejčastějším chybám (brát si úvěry a platit úroky, nechávat peníze tzv. pod polštářem)

- spolupracovat (rodinné finance řídí dva hráči spolu)

Tajemná substance (SŠ 1. - 4 . ročník)

Vybrat

laboratoř Isaac
Cena pro studenty 140,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

Alchymie není věda! O tom se žáci přesvědčí ve výukovém modulu Tajemná substance. Jjejich úkolem bude pomocí různých chemických reakcí spojených s řešením chemických hádanek přijít na to, jaké látky na počátku lkce obdrželi.  Ocitnou se v roli mladých alchymistů, ale k vyřešení úkolu budou používat moderní metody analytické chemie v nově vybavené chemické laboratoři.

Odysea Holy (SŠ 1. - 2. ročník)

Vybrat

učebna U6 C
Cena pro studenty 180,00 Kč | Cena pro učitele ZDARMA

Jedinečný interaktivní program, ve kterém se žáci stanou aktéry napínavého příběhu letu na Mars, odehrávajícího se v budoucnosti. Na 3 hodiny se promění v astronauty kosmické lodi a budou se muset vypořádat s řadou problémů a vyřešit mnohé úkoly. Ve hře uplatní znalosti z chemie, fyziky a matematiky základní školy, provedou řadu atraktivních experimentů. Hra nešetří vizuálními efekty a spoustou rekvizit. Odehrává se v prostorách Malého světa techniky U6.

Edularp je určen skupině žáků v maximálním počtu 15. O hladký průběh i edukační význam hry se stará čtyřčlenný tým zkušených lektorů.

V případě zájmu o termín dřív než za 14 od rezervace, kontaktujte nás, prosím, na telefonu:
601 571 441