Vzdělávací programy - OKAP

Modul Pravděpodobnost

Vybrat

učebna Maria
Cena pro studenty ZDARMA | Cena pro učitele ZDARMA

Cíl vzdělávacího programu:

- inspirovat pedagoga k využití

Modul Ani kapka krve nazmar

Vybrat

učebna Jan
Cena pro studenty ZDARMA | Cena pro učitele ZDARMA

KREV. Je obrazem tvého zdraví, zachraňuje životy, usvědčuje zločince a patří mezi ten nejcennější dar.

Vzdělávací program, jež je určený pro střední školy, provede postupně studenty čtyřmi různými hematologickými pracovišti.

Cílem je ukázat důležitost krve a dobrovolného dárcovství tekutiny, bez níž se žádný život neobejde.  

 

Zaměření:     Biologie

 

Cílová skupina:             1. - 4. ročník

Délka programu:         120 minut 

Kapacita:                        10 - 16 žáků

Modul Optika

Vybrat

Divadlo vědy
Cena pro studenty ZDARMA | Cena pro učitele ZDARMA

Vzdělávací program - OKAP

Modul Experimenty v Divadle vědy - oheň

Vybrat

Divadlo vědy
Akce je určena výhradně pro studenty | Cena pro studenty ZDARMA

Cíl vzdělávacího programu:

- inspirovat pedagoga k využití experimentů;

- inspirovat k využití externích prostorů k výuce (Divadlo vědy ve Světě Techniky);

- zdůraznit nutnost bezpečnostní práce při přáci s chemickými látkami.

 

Vhodné pro 3. - 6. třídu.

Modul Jak funguje lidské tělo (MŠ)

Vybrat

učebna Thomas
Akce je určena výhradně pro studenty | Cena pro studenty ZDARMA

Cíl vzdělávacího programu:

 

- inspirovat pedagogy s hravým seznámením dětí a jednotlivými částmi lidského těla; 

- představit základní poznatky o vnitřních orgánech, smyslových orgánech

a jejich funkcí;

- naučit pedagogy použítí funkčních modelů teploměrů, tlakoměrů, stetoskopů

atd. 

Modul Magnetismus (ZŠ 6. - 9. ročník)

Vybrat

učebna Alexandr
Cena pro studenty ZDARMA | Cena pro učitele ZDARMA

Cíl modulu:

- pochopení vlastností magnetického pole;

- představení pokusů v praxi;

- ukázka různých magnetů;

- ukázka levitace.

 

Délka programu:     90 minut 

Pro žáky:               6. - 9. ročník ZŠ 

Kapacita:               20 žáků

Modul Optické klamy

Vybrat

Milan Dobeš museum - výuka
Cena pro studenty ZDARMA | Cena pro učitele ZDARMA

Cíl vzdělávacího modulu:

inspirovat pedagoga k názorné výuce optických témat – světla a jeho šíření, skládání barev, využití různých zdrojů světla, záření, viditelné světlo, UV záření a infračervené záření

< >motivovat pedagoga k využívání krátkých aktivizačních her pro udržení pozornosti dětí.  zkonzultovat možnosti realizace takto připravené výuky ve škole

Modul skupenství vody (ZŠ 3. - 5. ročník)

Vybrat

laboratoř Isaac
Cena pro studenty ZDARMA | Cena pro učitele ZDARMA

Cíle vzdělávacího programu:

Modul detektivní záhada (ZŠ 3. - 5. ročník)

Vybrat

Svět techniky - Science and Technology Centrum - Vzdělávání
Cena pro studenty ZDARMA | Cena pro učitele ZDARMA

Cíl modulu:

- pochopení práce forenzního technika

- představení pokusů v praxi

- ukázka zahrnutí příběhu do výuky

 

Délkamodulu:      90 minut

Kapacita:            16 žáků

Pro žáky:            3. - 5. ročník ZŠ

 

Pro aktuální termíny prosím volejte +420 601 571 441.

Modul řemeslných dovedností (ZŠ 6. - 9. ročník)

Vybrat

Svět techniky - Science and Technology Centrum - Vzdělávání
Cena pro studenty ZDARMA | Cena pro učitele ZDARMA

Cíl modulu:

- vyvolat zájem o manuální tvorbu u žáků a atraktivně představit práci v dřevodílnách;

- znát základní pravidla bezpečnosti práce v dílnách;

- získat schopnost poznat a používat jednoduché nástroje a stroje pro práci se dřevem;

- získat základní dovednosti nutné pro práci s těmito nástroji.

 

Délka modulu:     120 minut

Kapacita:            6 -14 žáků

 

Pro aktuální termíny prosím volejte +420 601 571 441.

Modul učíme se hrou (MŠ)

Vybrat

učebna Charles
Cena pro studenty ZDARMA | Cena pro učitele ZDARMA

Cíle modulu:

- rozvoj praktických dovedností dětí, spojený s radostí z objevování;

- využití zejména Montessori pomůcek ve výuce;

- kladení důrazu na prožitkové učení.

 

Kapacita:           8 - 10 dětí

Délka modulu:    60 minut

 

Pro aktuální termíny prosím volejte +420 601 571 441.

 

Modul Programování pro I.stupeň (ZŠ 2. - 5. ročník)

Vybrat

Svět techniky - Science and Technology Centrum - Vzdělávání
Cena pro studenty ZDARMA | Cena pro učitele ZDARMA

Cíle modulu:

- ukázka alternativní výuky;

- pochopení toho, že robot není jen hračka;

- ukázka rozvoje logiky u dětí, postupné řešení logických problémů;

- sestavení funkční dráhy pro otestování nabytých znalostí a postupů.

 

Kapacita:         25 žáků

Délka modulu:  90 minut

Modul Robotika (ZŠ 7. - 9. ročník)

Vybrat

učebna U6 A
Cena pro studenty ZDARMA | Cena pro učitele ZDARMA

Cíle modulu:

- zahrnutí konstrukce a programování do výuky;

- představení robotiky v jiné perspektivě;

- pochopení a použití robotů v běžném životě;

- představení stavebnice Lego Mindstorms a případné využití ve vlastní výuce.

 

Kapacita:         25 žáků

Délka modulu:  180 minut

Modul Jaderná elektrárna (ZŠ 9. ročník, SŠ)

Vybrat

Svět techniky - Science and Technology Centrum - Vzdělávání
Cena pro studenty ZDARMA | Cena pro učitele ZDARMA

Cíle modulu:

- ukázky alternativní výuky;

- základ pro další výuku (Úvod pro výuku jaderné fyziky);

- ukázka zařízení a jejich funkčnosti (Dozimetr, Gamabeta);

- prohloubení učiva o jaderné energii.

 

Délka:                  90 minut

Kapacita modulu:  16 žáků

Modul Souměrnost (ZŠ 3. - 4. ročník)

Vybrat

Svět techniky - Science and Technology Centrum - Vzdělávání
Cena pro studenty ZDARMA | Cena pro učitele ZDARMA

Cíle modulu:

- propojení několika oborů do jednoho programu ( fyzika, biologie, psychologie);

- zapojení pomůcek do výuky: zrcátka, obrázky;

- představení souměrnosti v praktickém životě;

- diskuze o souměrnosti v přírodě, na lidském těle.

 

Délka modulu:        90 minut

Kapacita:               25 žáků

 

Modul Šifry a jejich použití (ZŠ 5. - 8. ročník)

Vybrat

učebna Maria
Cena pro studenty ZDARMA | Cena pro učitele ZDARMA

Cíl vzdělávacího programu:

- seznámit se stručně s historii utajování zpráv, poznat různé způsoby šifrování;

- odlišovat pojmy kód/šifra  a pochopit vybraný způsob šifrování/kódování formou her;

- naučit se využití dvojkové soustavy v praxi;

- seznámit se s nestandardní aplikační úlohami a využití různé strategie učení.

 

Délka modulu:        90 minut

Kapacita:               6-25 žáků

 

Pro aktuální termíny prosím volejte +420 601 571 441.

Modul Řemeslných dovedností I. (ZŠ 3. - 5. ročník)

Vybrat

Svět techniky - Science and Technology Centrum - Vzdělávání
Cena pro studenty ZDARMA | Cena pro učitele ZDARMA

Cíle modulu:

- vyvolat zájem o manuální tvorbu u žáků a atraktivně představit práci v dřevodílnách;

- znát základní pravidla bezpečnosti práce v dílnách;

- získat schopnost poznat a používat jednoduché nástroje a stroje pro práci se dřevem;

- získat základní dovednosti nutné pro práci s těmito nástroji.

 

Délka modulu:      120 minut

Kapacita:             6 - 14 žáků

 

Pro aktuální termíny prosím volejte +420 601 571 441.

Modul Fotosyntéza (ZŠ 5. - 9. ročník)

Vybrat

učebna Jan
Cena pro studenty ZDARMA | Cena pro učitele ZDARMA

Cíle modulu:

- pochopit vysvětlit princip a význam fotosyntézy;

- prostřednictvím experimentů a praktických úkolů ověřit si fungování procesu fotosyntézy;

- vzbudit zájem o další poznávání a experimentování;

- inspirovat pedagoga k názorné výuce tématu fotosysntézy.

 

Délka modulu:    90 minut

Kapacita:           6 - 16 žáků

 

Pro aktuální termíny prosím volejte +420 601 571 441

Modul Chemické pokusy pro nejmenší (MŠ + ZŠ 1. třída)

Vybrat

Svět techniky - Science and Technology Centrum - Vzdělávání
Cena pro studenty ZDARMA | Cena pro učitele ZDARMA

Cíle modulu:

- inspirovat pedagogy pro realizaci jednoduchých pokusů s běžnými chemickými látkami formou příběhu;

- ukázat dětem základní chemické reakce;

- seznámit děti s významem kyslíku a oxidu uhličitého pro život na Zemi;

- vyzkoušet s dětmi jednoduché pokusy dokazující přítomnost plynů;

- motivovat je k ochraně ovzduší a životního prostředí obecně.

 

Délka  modulu:          60 minut

Kapacita:                  6 - 25 dětí / žáků

 

Pro informace o termínech prosím volejte +420 601 571 441.

 

Modul Programování pro nejmenší (MŠ + ZŠ 1. třída)

Vybrat

Svět techniky - Science and Technology Centrum - Vzdělávání
Cena pro studenty ZDARMA | Cena pro učitele ZDARMA

Cíle modulu:

- inspirovat pedagogy k zapojení robotiky a programování do výuky v MŠ a ZŠ 1. ročník;

- ukázat pedagogům, jak formou hry procvičovat matematické dovednosti;

- naučit pedagogy základům programování jednoduchého robota (robotická včelka);

- představit možnost propojení robotiky s přírodovědy.

 

Délka modulu:          60 minut

Kapacita:                 6 - 12 žáků

 

Pro informaci o termínech prosím volejte +420 601 571 441.

Modul Doprava dříve a nyní (ZŠ 1. - 2. ročník)

Vybrat

Svět techniky - Science and Technology Centrum - Vzdělávání
Cena pro studenty ZDARMA | Cena pro učitele ZDARMA

Cíle modulu:

- seznámení se s různými druhy dopravních prostředků od minulých po současné;

- pochopení fungování stroje, motoru;

- seznámení se s pojmem Dopravní výchova pro děti;

- inspirovat pedagoga, aby kladl důraz na bezpečnost na silnicích.

 

Délka modulu:          90 minut

Kapacita:                 20 žáků

 

Pro informaci o termínech volejte +420 601 571 441

 

Modul Železo ( ZŠ 8-9. ročník)

Vybrat

Svět techniky - Science and Technology Centrum - Vzdělávání
Cena pro studenty ZDARMA | Cena pro učitele ZDARMA

Cíl vzdělávacího modulu:

- porozumět procesu výroby a zpracování železa

- otestovat pružnost materiálu železny rudy, meteoritu

- seznámit se s problematikou životního prostředí a ekologizací výrobních procesů

- inspirovat pedagoga a následně žáky k větší ochraně životního prostředí

Kapacita: 6-25 žáků

Délka: 180 minut

Modul Periodická soustava prvků (ZŠ 8. - 9.ročník + SŠ)

Vybrat

Svět techniky - Science and Technology Centrum - Vzdělávání
Cena pro studenty ZDARMA | Cena pro učitele ZDARMA

Cíle modulu:

- seznámit žáky s periodickou soustavou prvků;

- pomocí experimentů a aktivit poznat jednotlivé prvky a skupiny prvků, tyto zkoumat, rozpoznávat;

- pochopit jejich vlastnosti a použití v praktickém životě;

- inspirovat pedagoga a následně žáky, že chemie je přístupná všem žákům.

 

Kapacita:           6 - 16 žáků

Délka modulu:    90 minut

Modul Svět barev (MŠ)

Vybrat

Svět techniky - Science and Technology Centrum - Vzdělávání
Cena pro studenty ZDARMA | Cena pro učitele ZDARMA

Cíle modulu:

- inspirovat pedagogy ke kreativním nápadům;

- představit nové možnosti her s barvami a jejich míchání;

- ukázat, jak propojit hudbu s barvami.

 

Délka modlu:     60 minut

Kapacita:          16 žáků

Modul Geometrie (ZŠ 2. - 4. ročník)

Vybrat

učebna Maria
Cena pro studenty ZDARMA | Cena pro učitele ZDARMA

Cíle modulu:

- seznámení se ze všemi geomterickými tvary;

- geometrie v přírodě, v praktickém životě;

- zahrnutí stavebnice Geomag a Tangram do výuky.

 

Délka modulu:           90 minut

Kapacita:                  6 - 25 žáků

 

Modul Bavíme se s geometrií ( MŠ )

Vybrat

Svět techniky - Science and Technology Centrum - Vzdělávání
Cena pro studenty ZDARMA | Cena pro učitele ZDARMA

Cíle modulu:

. vzbudit v dětech zájem o geomterii;

- představit základní tvary, jejich použití v praktickém životě;

- praktická cvičení, kdy výuka může být hrou.

 

Délka modulu:     45 minut

Kapacita:            12 dětí

 

Pro informaci o termínech prosím volejte +420 601 571 441

Modul Vesmírná odysea (ZŠ 8. - 9. ročník)

Vybrat

Svět techniky - Science and Technology Centrum - Vzdělávání
Cena pro studenty ZDARMA | Cena pro učitele ZDARMA

Díky příběhu a imaginaci se děti ponoří do světa fantazie, ve kterém využívají teoretických znalostí z chemie a fyziky při řešení praktických úloh.

Tento program podporuje komunikaci v týmu a upevňuje kolektiv.

 

Cíle modulu:

- seznámení se vzdělávací metodou eduLarp;

- zprostředkování vlastní zkušenosti a následná diskuze na téma jak zapojit tuto vzdělávací metodu ve školním prostředí. 

 

Délka modulu:     180 minut

Kapacita:            9 -15 žáků

Pro dostupné termíny prosím volejte: +420 601 571 441.

Modul Kvalitativní chemická analýza (SŠ 8. ročník)

Vybrat

Svět techniky - Science and Technology Centrum - Vzdělávání
Cena pro studenty ZDARMA | Cena pro učitele ZDARMA

Cíle modulu:

- inspirovat pedagogy zapojením příběhu do výuky chemie;

- představit základní metody pro zjišťování vlastností a složení chemických sloučenin;

- představit učitelům experimenty vhodné pro důkazovou analýzu ve výuce chemie;

- seznámit učitelé s nejmodernější technikou a pomůckami v chemické laboratoři;

- ukázat možnost zapojení tabletů a jiných aplikací do výuky chemie;

- naučit základním dovednostem při práci s nejnovějším laboratorním vybavením v chemické laboratoři.

 

Kapacita:         6 - 16 studentů

Délka modulu:  90 minut