Vzdělávací programy - OKAP

Modul detektivní záhada ( ZŠ 3-5. ročník)

Vybrat

Svět techniky - Science and Technology Centrum - Vzdělávání
Cena pro studenty ZDARMA | Cena pro učitele ZDARMA

Cíl modulu:

- pochopení práce forenzního technika

-představení pokusů v praxi

- ukázka zahrnutí příběhu do výuky

Délka: 90 minut

Kapacita: 16 žáků

Modul řemeslných dovedností ( 6.- 9. ročník)

Vybrat

Svět techniky - Science and Technology Centrum - Vzdělávání
Cena pro studenty ZDARMA | Cena pro učitele ZDARMA

Cíl vzdělávacího programu:

- vyvolat zájem o manuální tvorbu u žáků a atraktivně představit práci v dřevodílnách

- znát základní pravidla bezpečnosti práce v dílnách

- získat schopnost poznat a používat jednoduché nástroje a stroje pro práci se dřevem

- získat základní dovednosti nutné pro práci s těmito nástroji

Délka programu: 120 minut

Kapacita: 6-14 žáků

Pro aktuální termíny prosím volejte +420 601 571 441.

Modul učíme se hrou (MŠ)

Vybrat

učebna Charles
Cena pro studenty ZDARMA | Cena pro učitele ZDARMA

Cíle vzdělávacího programu:

- rozvoj praktických dovedností dětí, spojený s radostí z objevování

- využití zejména Montessori pomůcek ve výuce

- kladení důrazu na prožitkové učení

 

Kapacita:8-10 dětí

Délka: 60 minut

 

 

Modul Co ví kapka krve ( SŠ)

Vybrat

učebna Jan
Cena pro studenty ZDARMA | Cena pro učitele ZDARMA

Cíle vzdělávacího modulu:

- inspirovat učitele k názornému a zkušenostnímu učení problematiky krve

- seznámit pedagoga s možnostmi spolupráce s odbornými pracovišti zejména s krevním centrem

- zkonzultovat možnosti realizace takto připravené výuky ve škole

Délka: 120 minut

Kapacita: 6-16 žáků

Modul Programování pro I.stupeň ( ZŠ 2-5. ročník)

Vybrat

Svět techniky - Science and Technology Centrum - Vzdělávání
Cena pro studenty ZDARMA | Cena pro učitele ZDARMA

Cíle modulu:

- ukázka alternativní výuky

- pochopení toho, že robot není jen hračka

- ukázka rozvoje logiky u dětí, postupné řešení logických problémů

- sestavení funkční dráhy pro otestování nabytých znalostí a postupů

Kapacita: 25 žáků

Délka: 90 minut

Modul Robotika ( ZŠ 6-9. ročník)

Vybrat

Svět techniky - Science and Technology Centrum - Vzdělávání
Cena pro studenty ZDARMA | Cena pro učitele ZDARMA

Cíle modulu:

- zahrnutí konstrukce a programování do výuky

- představení robotiky v jiné perspektivě

- pochopení a použití robotů v běžném životě

- představení stavebnice Lego Mindstorms a případné využití ve vlastní výuce

Kapacita: 25 žáků

Délka: 180 minut

Modul Jaderná elektrárna ( 9.ročník- SŠ)

Vybrat

Svět techniky - Science and Technology Centrum - Vzdělávání
Cena pro studenty ZDARMA | Cena pro učitele ZDARMA

Cíle modulu:

- ukázky alternativní výuky

- základ pro další výuku (Úvod pro výuku jaderné fyziky)

- ukázka zařízení a jejich funkčnosti (Dozimetr, Gamabeta)

- prohloubení učiva o jaderné energii

Délka: 90 minut

Kapacita: 16 žáků

Modul Souměrnost ( ZŠ 3-5. ročník)

Vybrat

Svět techniky - Science and Technology Centrum - Vzdělávání
Cena pro studenty ZDARMA | Cena pro učitele ZDARMA

Cíle modulu:

- propojení několika oborů do jednoho programu ( fyzika, biologie, psychologie)

- zapojení pomůcek do výuky: zrcátka, obrázky

- představení souměrnosti v praktickém životě

- diskuze o souměrnosti v přírodě, na lidském těle

Délka: 90 minut

Kapacita: 25 žáků

 

Modul Šifry a jejich použití (ZŠ 5-8. ročník)

Vybrat

učebna Maria
Cena pro studenty ZDARMA | Cena pro učitele ZDARMA

Cíl vzdělávacího programu:

- seznámit se stručně s historii utajování zpráv, poznat různé způsoby šifrování

- odlišovat pojmy kód/šifra  a pochopit vybraný způsob šifrování/kódování formou her

- naučit se využití dvojkové soustavy v praxi.

- seznámit se s nestandardní aplikační úlohami a využití různé strategie učení

Délka programu: 90 minut

Kapacita: 6-25 žáků

Pro aktuální termíny prosím volejte +420 601 571 441.

Modul Řemeslných dovedností I. ( ZŠ 3-5. ročník)

Vybrat

Svět techniky - Science and Technology Centrum - Vzdělávání
Cena pro studenty ZDARMA | Cena pro učitele ZDARMA

Cíl vzdělávacího programu:

- vyvolat zájem o manuální tvorbu u žáků a atraktivně představit práci v dřevodílnách

- znát základní pravidla bezpečnosti práce v dílnách

- získat schopnost poznat a používat jednoduché nástroje a stroje pro práci se dřevem

- získat základní dovednosti nutné pro práci s těmito nástroji

Délka programu: 120 minut

Kapacita: 6-14 žáků

Pro aktuální termíny prosím volejte +420 601 571 441.

Modul Fotosyntéza ( ZŠ 5-9. ročník)

Vybrat

učebna Jan
Cena pro studenty ZDARMA | Cena pro učitele ZDARMA

Cíl vzdělávacího modulu:

- pochopit vysvětlit princip a význam fotosyntézy

- prostřednictvím experimentů a praktických úkolů ověřit si fungování procesu fotosyntézy

- vzbudit zájem o další poznávání a experimentování

- inspirovat pedagoga k názorné výuce tématu fotosysntézy

Délka programu: 90 minut

Kapacita: 6-16 žáků

Pro aktuální termíny prosím volejte +420 601 571 441

Modul Chemické pokusy pro nejmenší ( MŠ a 1. třída ZŠ)

Vybrat

Svět techniky - Science and Technology Centrum - Vzdělávání
Cena pro studenty ZDARMA | Cena pro učitele ZDARMA

Cíl vzdělávacího programu:

- inspirovat pedagogy pro realizaci jednoduchých pokusů s běžnými chemickými látkami formou příběhu

- ukázat dětem základní chemické reakce

- seznámit děti s významem kyslíku a oxidu uhličitého pro život na Zemi

- vyzkoušet s dětmi jednoduché pokusy dokazující přítomnost plynů

- motivovat je k ochraně ovzduší a životního prostředí obecně

Délka programu: 60 minut

Kapacita: 6-25 žáků

Pro informace o termínech prosím volejte +420 601 571 441.

 

Modul Programování pro nejmenší ( MŠ a 1. třída)

Vybrat

Svět techniky - Science and Technology Centrum - Vzdělávání
Cena pro studenty ZDARMA | Cena pro učitele ZDARMA

Cíl vzdělávacího programu:

- inspirovat pedagogy k zapojení robotiky a programování do výuky v MŠ.

- ukázat pedagogům,

- jak formou hry procvičovat matematické dovednosti

- naučit pedagogy základům programování jednoduchého robota (robotická včelka)

- představit možnost propojení robotiky s přírodovědy.

Délka programu: 60 minut

Kapacita: 6-12 žáků

Pro informaci o termínech prosím volejte +420 601 571 441.

Modul Doprava dříve a nyní ( ZŠ 1-2. ročník)

Vybrat

Svět techniky - Science and Technology Centrum - Vzdělávání
Cena pro studenty ZDARMA | Cena pro učitele ZDARMA

Cíl vzdělávacího programu:

- seznámení se s různými druhy dopravních prostředků od minulých po současné

- pochopení fungování stroje, motoru

- seznámení se s pojmem Dopravní výchova pro děti

- inspirovat pedagoga, aby kladl důraz na bezpečnost na silnicích

Délka: 90 minut

Kapacita: 20 žáků

Pro informaci o termínech volejte +420 601 571 441

 

Modul Periodická soustava prvků ( ZŠ 8-9.ročník, SŠ )

Vybrat

Svět techniky - Science and Technology Centrum - Vzdělávání
Cena pro studenty ZDARMA | Cena pro učitele ZDARMA

Cíl vzdělávacího programu:

- seznámit žáky s periodickou soustavou prvků

- pomocí experimentů a aktivit poznat jednotlivé prvky a skupiny prvků, tyto zkoumat, rozpoznávat

- pochopit jejich vlastnosti a použití v praktickém životě

- inspirovat pedagoga a následně žáky, že chemie je přístupná všem žákům

Kapacita: 6-16 žáků

Délka: 90 minut

Modul Svět barev ( MŠ )

Vybrat

Svět techniky - Science and Technology Centrum - Vzdělávání
Cena pro studenty ZDARMA | Cena pro učitele ZDARMA

Cíle vzdělávacího programu:

- inspirovat pedagogy ke kreativním nápadům.

- představit nové možnosti her s barvami a jejich míchání

-ukázat, jak propojit hudbu s barvami.

Délka: 60 minut

Kapacita: 16 žáků

Modul Geometrie ( ZŠ 2-4. ročník)

Vybrat

učebna Maria
Cena pro studenty ZDARMA | Cena pro učitele ZDARMA

Cíl vzdělávacího programu:

- seznámení se ze všemi geomterickými tvary

- geometrie v přírodě, v praktickém životě

- zahrnutí stavebnice Geomag a Tangram do výuky

Délka: 90 minut

Kapacita: 6-25 žáků

 

Modul Bavíme se s geometrií ( MŠ )

Vybrat

Svět techniky - Science and Technology Centrum - Vzdělávání
Cena pro studenty ZDARMA | Cena pro učitele ZDARMA

Cíl vzdělávacího programu:

. vzbudit v dětech zájem o geomterii

- představit základní tvary, jejich použití v praktickém životě

- praktická cvičení, kdy výuka může být hrou

Délka: 45 minut

Kapacita: 12 dětí

Pro informaci o termínech prosím volejte +420 601 571 441

Modul Vesmírná odysea ( ZŠ 8-9. ročník)

Vybrat

Svět techniky - Science and Technology Centrum - Vzdělávání
Cena pro studenty ZDARMA | Cena pro učitele ZDARMA

Díky příběhu a imaginaci se děti ponoří do světa fantazie, ve kterém využívají teoretických znalostí z chemie a fyziky při řešení praktických úloh. Tento program podporuje komunikaci v týmu a upevňuje kolektiv.

Cíl vzdělávacího programu:

- seznámení se vzdělávací metodou eduLarp,

- zprostředkování vlastní zkušenosti a následná diskuze na téma jak zapojit tuto vzdělávací metodu ve školním prostředí. 

Délka programu: 180 minut

Kapacita: 9-15 žáků

Pro dostupné termíny prosím volejte: +420 601 571 441.

Modul Kvalitativní chemická analýza (8- SŠ))

Vybrat

Svět techniky - Science and Technology Centrum - Vzdělávání
Cena pro studenty ZDARMA | Cena pro učitele ZDARMA

Cíl vzdělávacího programu:

- inspirovat pedagogy zapojením příběhu do výuky chemie.

- představit základní metody pro zjišťování vlastností a složení chemických sloučenin

- představit učitelům experimenty vhodné pro důkazovou analýzu ve výuce chemie

- seznámit učitelé s nejmodernější technikou a pomůckami v chemické laboratoři

- ukázat možnost zapojení tabletů a jiných aplikací do výuky chemie

- naučit základním dovednostem při práci s nejnovějším laboratorním vybavením v chemické laboratoři.