Vzdělávací programy - OKAP

Modul Genetika (SŠ 1-4. ročník)

Vybrat

laboratoř Isaac
Cena pro studenty ZDARMA | Cena pro učitele ZDARMA

Cíl vzdělávacího programu:

prohloubit a upevnit znalosti tématu DNA

< >pochopit základní pojmy transkripce a translace, inspirovat učitele k využití formy deskové skupinové hry k názornému a zkušenostnímu učení problematiky proteosyntézy, která je náročným tématem na pochopení

 

Kapacita: 6-16 žáků

Délka: 150 minut

 

Modul Šifrování (ZŠ 5-8. ročník)

Vybrat

učebna Maria
Cena pro studenty ZDARMA | Cena pro učitele ZDARMA

Cíl vzdělávacího programu:

- seznámit se stručně s historii utajování zpráv, poznat různé způsoby šifrování

- odlišovat pojmy kód/šifra  a pochopit vybraný způsob šifrování/kódování formou her

- naučit se pracovat s dvojkovou soustavou a znát její využití v praxi.

- seznámit se s nestandardní aplikační úlohami a využití různé strategie učení

Délka programu: 90 minut

Kapacita: 6-25 žáků

Modul Řemeslné dovednosti ( ZŠ 3-9. ročník)

Vybrat

Svět techniky - Science and Technology Centrum - Vzdělávání
Cena pro studenty ZDARMA | Cena pro učitele ZDARMA

Cíl vzdělávacího programu:

- vyvolat zájem o manuální tvorbu u žáků a atraktivně představit práci v dřevodílnách

- znát základní pravidla bezpečnosti práce v dílnách

- získat schopnost poznat a používat jednoduché nástroje a stroje pro práci se dřevem

- získat základní dovednosti nutné pro práci s těmito nástroji

Délka programu: 120 minut

Kapacita: 6-14 žáků

Modul Fotosyntéza ( ZŠ 5-9. ročník)

Vybrat

učebna Jan
Cena pro studenty ZDARMA | Cena pro učitele ZDARMA

Cíl vzdělávacího modulu:

- pochopit vysvětlit princip a význam fotosyntézy

- prostřednictvím experimentů a praktických úkolů ověřit si fungování procesu fotosyntézy

- vzbudit zájem o další poznávání a experimentování

- inspirovat pedagoga k názorné výuce tématu fotosysntézy

Délka programu: 90 minut

Kapacita: 6-16 žáků

Modul Chemické pokusy pro nejmenší ( MŠ a 1. třída ZŠ)

Vybrat

Svět techniky - Science and Technology Centrum - Vzdělávání
Cena pro studenty ZDARMA | Cena pro učitele ZDARMA

Cíl vzdělávacího programu:

- inspirovat pedagogy pro realizaci jednoduchých pokusů s běžnými chemickými látkami formou příběhu

- ukázat dětem základní chemické reakce

- seznámit děti s významem kyslíku a oxidu uhličitého pro život na Zemi

- vyzkoušet s dětmi jednoduché pokusy dokazující přítomnost plynů

- motivovat je k ochraně ovzduší a životního prostředí obecně

Délka programu: 60 minut

Kapacita: 6-25 žáků

 

Modul Antropolog ( ZŠ 3-5. ročník)

Vybrat

Svět techniky - Science and Technology Centrum - Vzdělávání
Cena pro studenty ZDARMA | Cena pro učitele ZDARMA

Cíl vzdělávacího modulu:

- osvojít si základní poznatky o kostře člověka, o její funkci a stavbě

- poznat nejvýznamnější části lidské kostry a umět sestavit jednotlivé kosti

- do tvaru kostry ověřit znalosti žáků a jejich ukotvení

- po skončení modulu zkoumat vlastnosti lidské kostry formou hry a vyvolat tak zájem o další zkoumání lidského těla

- inspirovat pedagoga k využívání her a funkčních modelů při výuce témat o lidském těle

Délka programu: 90 minut

Kapacita: 6-16 žáků

Modul Programování pro nejmenší ( MŠ )

Vybrat

Svět techniky - Science and Technology Centrum - Vzdělávání
Cena pro studenty ZDARMA | Cena pro učitele ZDARMA

Cíl vzdělávacího programu:

- inspirovat pedagogy pro realizaci jednoduchých příkladů programování formou hry s robotickými včelkami

- propojit základní matematické dovednosti

- porovnávání velikostí, počítání do 10, apod.

- představit dětem základní pravidla algoritmizace a příkazů

- uvědomovat si zkušenosti s programováním z vlastního života -

- vyzkoušet s dětmi jednoduché pokusy dokazující přítomnost plynů

- motivovat je ke zkoumání a zkoušení

- pozměňovat příkazy a hledat další řešení  

Délka programu: 60 minut

Kapacita: 6-12 žáků