VI. energetická ústředna – výstava techniky pro malé i velké

Interaktivní expozice U6 

Historická budova U6, neboli VI. energetická ústředna v Dolní oblasti Vítkovic, se stala centrem specializované a dobře mířené výuky dětí, studentů i učitelů.

Pro ně, ale i pro veřejnost je zde také otevřena Interaktivní expozice U6, kterou nazýváme „Malý svět techniky“. Cílem výstavy je návštěvníkům zábavnou a interaktivní formou přiblížit technické obory historicky tradiční v našem regionu. Pro jednotlivé části expozice jsou použity názvy světově známých vědecko-fantastických knih Julese Verna, jehož datum narození (1828) je identické s rokem zrodu Vítkovických závodů.


OTEVÍRACÍ DOBA PRO ROK 2013: 

Pondělí až neděle: 10:00 – 18:00 hod., poslední prodej vstupenky je v 17:00 

Informace pro školy: Zarezervujte si svou návštěvu na výstavě v našem rezervačním systému. Postupujte nejdříve od registrace zde k rezervaci na výstavu zdeVSTUP DO AREÁLU DOLNÍCH VÍTKOVIC

Vstup do areálu Dolních Vítkovic v Ostravě je přes vrátnici č. 1, kterou najdete na konci ulice Ruské pod ulicí Místeckou (pod tramvajovou zastávkou Vítkovice - Vysoké pece). Tramvaj č. 1, 2, 6 a 13. 

Příjezdová trasa k areálu zde
Mapa areálu Dolních Vítkovic s vyznačením budovy U6 zde


NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

Prosíme, přečtěte si z důvodu zajištění vaší bezpečnosti Návštěvní řád. 

Výstavu doporučujeme návštěvníkům od 6-ti let. Děti do 15 let mají vstup povolen pouze v doprovodu dospělé osoby.VSTUPNÉ:

Aktuální ceník naleznete zde.
Výstava je doporučena pro návštěvníky od 6 let. Děti do 15 let mají vstup povolen pouze v doprovodu dospělé osoby.
KONTAKT NA RECEPCI EXPOZICE U6

e-mail: recepce.u6@vitkovice.cz

tel: +420 726 902 597

Víte, jaké technické vynálezy ovlivnily naši civilizaci?

Právě ty v rámci expozice představujeme nejen školákům a studentům, ale také široké veřejnosti již od 17. listopadu letošního roku. Návštěvníci zde najdou celou řadu vynálezů, které významně poznamenaly vývoj průmyslu a technického pokroku na území českých zemí ale i ve světě. Začneme objevem, který odstartoval průmyslovou revoluci, tedy od parního stroje a jeho následného využití v mnoha oborech včetně dopravy. Na něj naváže tkalcovský stav a další vynálezy z oblasti strojírenství, jako jsou na příklad obráběcí stroje. Uvidíme cestu od výroby železa až k jeho přerodu v ocel.

Zcela logicky zde prostor dostane fascinující vývoj Vítkovických železáren a to od zelené louky přes obrovský ocelářský podnik až po současnou orientaci holdingu na složitější a sofistikovanější strojírenské postupy.

Dále se mohou návštěvníci těšit na ukázku výroby elektrická energie, uvidí Voltový článek a princip jeho využití. Budou moci pozorovat indukci proudu a poznají rozdíl mezi slaboproudem a silnoproudem. Příznivci motorů zde uvidí jeho začátky od parního stroje a plynového dmychadla, přes elektromotor až po spalovací motor.

V sekci „Plující město“ představíme různé typy vodních turbin a vodních kol, závěr výstavy bude patřit vynálezům z oblasti akustiky a vlnění.

Zvláštní lahůdkou pak pro příznivce techniky bude část věnovaná letectví a kosmonautice, včetně vystaveného skutečného původního motoru letadla MIG 21 a v budoucnu i celého letadla včetně simulátoru letu. Diváci zde pochopí fyzikální principy aerodynamiky a porozumí principům vzlétání, tedy jak rozdíly tlaků způsobených tvarem pohybujícího se křídla vynesou stroj do výšky.

Scénář výstavy vkusně využívá názvy knih Julese Verna, které se zde stávají synonymem pro určitá období vývoje techniky průmyslu. Rozdělují výstavu do logických celků podle známých knih „Cesta do středu země“, „Ocelové město“, Cesta kolem světa za 80 dní“, „Robur dobyvatel“, „Pán světa“ „Ze země na měsíc“, „Plující město“ a „Zmatek nad zmatek“.

Na konci každé etapy si návštěvník muzea může zcela jednoduše otestovat své získané znalosti, což zejména u dětí přispěje k jejich lepšímu zapamatování.

Naší snahou je především zbavit mladé lidi strachu z technických oborů a učebnic plných čísel, vzorců, grafů a dat a přiblížit jim využití vědy a techniky prostřednictvím konkrétních vynálezů, které ovlivňují náš každodenní život a jsou součástí našeho průmyslového kraje.

Návštěvu Interaktivního expozice U6 si budou moci školy objednat prostřednictvím rezervačního kalendáře, který připravujeme i na našich webových stránkách.

Mimo samostatnou expoziční část je objekt U6 tvořen výukovou částí, která je cílena především na žáky a studenty základních a středních škol a jejich pedagogický doprovod. Více informací naleznete také na stránce „Akce“.


NOVÁ VÝUKOVÁ A DEMONSTRAČNÍ CENTRA V U6

Jedinečnou výhodou U6, tedy VI. energetické ústředny, je umístění výukových a demonstračních center včetně technického muzea v jedné historické budově.

Ta již v průběhu měsíce září nabízí za pomoci evropských strukturálních fondů své prostory žákům ZŠ, studentům SŠ a také zvlášť pedagogům. Garantem a organizátorem výuky je Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava.


PROGRAM PRO PEDAGOGY ZŠ a SŠ:

Může být učení i zábavou?

Ano, může a víme jak. Od nového školního roku jsou v budově U6 pro učitele základních a středních škol k dispozici nové výukové místnosti. Připraveny jsou pro ně nové akreditované vzdělávací kurzy matematiky, fyziky, chemie, biologie, ale také vzdělávací moduly z oblasti hornictví, hutnictví a strojírenství, které jsou specifické pro náš region. Naší myšlenkou je pomoci učitelům v nových metodách a poznatcích, jak učit a popularizovat technické a přírodovědné obory novou, zábavnou formou.

Spektrum oborů rozšíří i kurzy k problematice životního prostředí v celé její šíři, od ekologické stopy jednotlivce, přes lokální topeniště (např. komíny malých domků), až k odpadům a jejich třídění. To vše s návodem, jak učit novou, zábavnou formou a také s pomocí volně dostupných programů v oblasti informatiky (ICT ve výuce).

Jsme si jisti, že v podání našich lektorů to není až tak obtížné a ti, co ještě váhají, odejdou přesvědčeni o správnosti a jednoduchosti jejich využití. Digitalizace se totiž stává přirozenou součástí života žáků a studentů a přináší obrovskou možnost pro zkvalitnění výuky učitelům ve všech oblastech. Učitelé navíc neodejdou s prázdnou, zdarma obdrží digitální hry, animace, simulace, které mohou zpestřit jejich výuku na školách. Další podrobnosti najdete na stránce „Pro školy“.

Rezervační kalendář na jednotlivé kurzy najdete na stránce „Akce“.

PROGRAM PRO ŽÁKY ZŠ (2. stupeň) a SŠ:

Můžeme dnešní žáky a studenty ještě něčím překvapit? Ano, můžeme, odpověděl by robot Advee, absolutní novinka v oblasti interaktivní výuky, který s vámi přátelsky povypráví a naučí vás i nezáživnou látku.

Žáci a studenti se s ním setkávají ve speciálně upravených učebnách a po setkání s ním pozvolna mění názor na předměty, které až dosud moc v oblibě neměli, jako jsou matematika, fyzika, chemie a biologie. K přiblížení významu těchto předmětů vybrali lektoři dva multidisciplinární obory, nanotechnologie a mechatroniku. Učíme i u nás ještě ne příliš běžnou, ale pro děti velmi zábavnou formou výuky, totiž vzdělávací metodou LARP.

Mladí návštěvníci učeben mají možnost shlédnout výukové filmy v 3D, zahrát si digitální hry a rozluštit hlavolamy. Poznávají mnohé technické exponáty, jako jsou modely výrobních technologií, autíčka na vodíkový pohon, roboty z Lega, předměty „nanosvěta“, různé měřicí přístroje a již brzy budou moci využít také stoleček Microsoft Surface.

Více o programu pro školy najdete na stránce „Akce“.

Kontakt pro zájemce o výuku v demonstračních centrech: Ing. Lenka Huráčová, e-mail: lenka.huracova@vsb.cz

Kombinace moderního muzea, tvůrčí dílny a vzdělávacího prostoru, technika a průmysl v souvislostech, to vše najdeme v U6. Když trochu zapřemýšlíme, nenajdeme ve svém okolí jiné vhodnější místo, kde je k sobě výuka, technika, historie a především zábava tak blízko.