Svět techniky navštívil premiér vlády

Na závěr pracovní cesty navštívili Svět techniky v Dolních Vítkovicích a setkali se s rektory z Vysoké školy báňské, Ostravské univerzity a Slezské univerzity v Opavě. Předmětem jednání byla především podpora zahraničních studentů na univerzitách v Moravskoslezském kraji či využití vědecko-výzkumného potenciálu univerzit v oblasti zvýšení zaměstnanosti a restrukturalizace průmyslové základny.