Stačilo pár součástek a elektrický obvod sestavily i děti.

 

Příznivci Malého světa techniky U6 si již zvykli, že každou neděli probíhá na volném prostranství před ponorkou seriál z cyklu Zábavná a kreativní věda. Tentokrát bylo na programu sestavení a vyzkoušení elektrického obvodu. Malí fyzici tak dostali do rukou vědeckou krabičku a mohli se pustit do práce. Pomáhali jim zkušení animátoři. 

Na závěr programu chyběla ani zábavná soutěž, tentokrát o nejrychlejší zdolání labyrintu drátů.

 

K tématu:

Elektrický proud je tvořen pohybem částic – elektronů v elektrickém obvodě.

Elektrický obvod musí obsahovat zdroj napětí, který má v sobě právě tyto volné částice. Můžou se však pohybovat pouze jedním směrem. Pokud mu uděláme „cestu“ a umožníme mu někudy procházet, začne proud téct. Po cestě můžeme zapojit různé spotřebiče, například žárovku nebo bzučák. Cestu vytvoříme tak, že zdroj a spotřebiče propojíme tzv. vodičem, což je drátek obalený izolací. Když drátky spojíme a vytvoříme celý okruh, proud bude protékat. Když některý drátek odpojíme, je to jako bychom udělali propast a proud nepoteče, protože má přerušenou cestu.

V našem případě je zdrojem baterie, kterou běžně vkládáme do různých spotřebičů (budík, nástěnné hodiny, hračky na baterii, kapesní svítilna).

Spotřebičem je bzučák.

Vodičem – drátem – jsou tyto součástky spojeny, takže se vytvoří uzavřený obvod.