Projekty

Odborné, KAriérové a Polytechnické vzdělávání (OKAP)

 

Projekt, který realizujeme jako partner ve spolupráci s Moravskoslezským krajem.

Sestává z 6 aktivit, které jsme připravili primárně pro pedagogy škol z Moravskoslezského kraje.

 

Vzdělávací moduly pro pedagogy a jejich žáky

Jedná se o nejzásadnější a nejrozsáhlejší část projektu realizovaného ve Světě techniky. Jedná se celkem o 680 lekcí, které mohou účelně doplnit školní výuku. Chceme je realizovat společně s pedagogy žáků a tím rozvíjet možnosti tzv. týmového vyučování.

Pedagogy chceme inspirovat naším přístupem k přípravě vzdělávacích programů a současně chceme od nich získat zpětnou vazbu. Chceme tak společně ověřovat možnosti nových forem vyučování. V rámci vzdělávacího modulu si společně lektor a učitel ověří, jak je takto pojaté učivo zařaditelné do školní výuky, zda odpovídá znalostem žáků, jak je rozvíjí, či jak je vhodné jej potřebám školy a žáků přizpůsobit.  S doprovázejícími učiteli chceme vytvářet vyučovací týmy. Důležité je, aby se třídou přijel vyučující daného předmětu a s každou skupinou by se modulu účastnil jiný pedagog – i v případě, že se skupina bude dělit na 2 po sobě jdoucí běhy.

Moduly jsou rozděleny podle věkové kategorie žáků. Pro mateřské školy uskutečníme v průběhu 3 let realizace projektu celkem 180 lekcí, pro základní školy 400 lekcí a pro střední školy 100 lekcí. Naším cílem je úžeji spolupracovat s pedagogy příslušných předmětů, tudíž chceme, aby s žáky přijížděli jejich vyučující daného předmětu (např. žáky na fyzikální moduly doprovodí jejich učitel fyziky apod.) Lekce budeme nabízet v termínech od 17. září

Jak to bude probíhat?

  1. Učitel si vybere vzdělávací modul, který chce se svou třídou absolvovat. V případě většího počtu žáků se rozdělí do skupin, které odpovídají kapacitě učeben a laboratoří. Vzhledem k tomu, že pro účely realizace těchto vzdělávacích modulů budete mít možnost využít i dopravu do Světa techniky, bude potřeba vše zkoordinovat, aby i kapacita autobusu byla efektivně využita. Proto je užitečné vše vyladit s koordinátorem modulů.
  2. Koordinátor modulů ze Světa techniky ověří možnosti a schválí požadavky, objedná dopravu pro uvedené skupiny žáků na požadované termíny a informuje učitele o schválení akce a jejich detailech.
  3. Učitel přijede se svými žáky na vybraný vzdělávací modul s vědomím, že při realizaci vzdělávacího modulu je nutná jeho součinnost s lektorem Světa techniky.
    • Před zahájením samotné výuky proběhne krátká konzultace učitele s lektorem a zaškolení pro úspěšné společné vedení lekce.
    • Skupinu žáků v té době zaměstnává další lektor v expozicích přípravou na následující vzdělávací aktivitu.Po skončení vzdělávacího modulu proběhne krátká společná rekapitulace jeho průběhu a doprovázející učitel vyplní krátký evaluační dotazník.

Živá knihovna povolání a studijních možností

Rozšířený formát akce, na níž se žáci, studenti i učitelé mají možnost setkat se s nejrůznějšími profesemi, zejména s těmi, které jsou v našem regionu perspektivní a je po nich velká poptávka. Probíhá na scéně Divadla vědy a kinosálu Světa techniky, kde jednotlivé profese představují lidé, kteří je skutečně vykonávají. Kromě toho v prostorách expozic Světa techniky jsou rozmístěny stánky podniků a institucí, které příslušné profese potřebují a zaměstnávají. U nich se příchozí mohou doptat na vše, co nestihli během přednášky a mohou si vyzkoušet např. demonstrační předměty, které k jednotlivým profesím patří. Kromě představení profesí a jejich domovských podniků, je možné se setkat i se zástupci škol, které na příslušné profese připravují své žáky.

Živá knihovna povolání, studijních možností a řemesel je do projektu zahrnuta celkem 6krát, vždy na začátku školního pololetí.

První proběhla 19. září 2018, další připravujeme na 30.1.2019.

Semináře pro učitele

Ty připravujeme zejména pro ty učitele, kteří se hodlají zapojit do vzdělávacích modulů pro pedagogy a jejich žáky. Připravujeme je na začátku každého pololetí ještě před tím, než se rozběhnout příslušné vzdělávací moduly. Cílem seminářů je představit zapojeným pedagogům záměry příslušných modulů, jejich obsah a používané metody, zejména seznámení se se způsobem vedení týmové výuky.

Semináře budou probíhat v odpoledních hodinách a učitelé budou rozděleni do skupin podle vybraných vzdělávacích modulů.

Workshopy hry Finanční svoboda pro učitele

Finanční svoboda je desková hra, která hráčům umožní prožít si nanečisto svůj finanční život a vyzkoušet si, jak je snadné nebo náročné správně hospodařit s domácím rozpočtem tak, aby se dařilo uskutečňovat nejen finanční potřeby, ale naopak, aby se dařilo zvyšovat hodnotu majetku a pochopit fungování různých finančních nástrojů tak, aby nevedly do dluhové pasti. V rámci dvoudenního semináře se učitelé naučí základní pravidla hry tak, aby ji následně mohli hrát se svými žáky v rámci vyučování přímo na vlastních školách.

Workshopy hry Finanční svoboda vedou odborní lektoři, kteří stáli při zrodu a vývoji hry a kteří se pohybují v oblasti finančních trhů. Workshop je veden velmi příjemnou a hravou formou, s nadšením, které hráče – pedagogy vtáhne do hry. Odezvy dosavadních účastníků jsou veskrze pozitivní a tudíž pravidla a metodika hry jsou velmi osvědčená. Workshopy jsou dvoudenní s týdenním odstupem. První bude probíhat ve Světě techniky v únoru 2018.

Přednáškový blok s názvem Student - rodící se profesionál

Zrealizujeme na začátku školního pololetí. Je určen především výchovným poradcům či mistrům odborného výcviku. Jeho cílem je představit účastníkům důležité požadavky, které na přicházející absolventy škol klad praxe. S čím se setkají, na co mají být připraveni a jakým způsobem by se měli pro nástup do praktického života připravit. Přednášky povede mnohaletý odborník z praxe, zkušený manažer a bývalý majitel firmy Ing. Petr Vitásek.

Závěrečná konference projektu

Proběhne v samotném závěru realizace projektu, zřejmě v dubnu 2021. Jejím cílem bude společné zhodnocení výsledků, zhodnocení jeho přínosu, stanovení bodů další možné spolupráce a rozvoje vzdělávacích aktivit jak pro žáky, tak pro pedagogy zejména ve Světě techniky, jako v jedinečném centru neformálního vzdělávání v Moravskoslezském kraji.