Příběh planety Země

Výstava Vás poutavou a jedinečnou formou seznámí s nejdůležitějšími geologickými procesy formujícími naši planetu a jednotlivými vývojovými etapami života na ní, od jejího vzniku až po současnost a blízkou budoucnost.

Návštěvníci si zde mohou prohlédnout dioramata devonského korálového útesu, karbonského černouhelného močálu a hnědouhelného močálu s třetihorním savcem rodu Schizotherium, prožít cestu do středu Země a do nitra sopky, chůzi po žhavé lávě a zemětřesení na vlastní kůži. Hlavními exponáty jsou rekonstrukce exotických biotopů a modely pravěkých zvířat.

Výstava Vás provede také současností s doklady tvořivé i ničící role člověka jako nového činitele ovlivňujícího planetu Zemi. Výstavu doplňuje doprovodný program - soutěže pro děti (viz Aktuality z výstavy). Vypůjčitelem výstavy z Národního muzea je Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, která má zájem na popularizaci přírodovědných a technických oborů.

Aktuality z výstavy

Výukové materiály k výstavě

V rámci výstavy jsou připraveny náměty na výukové hodiny a pracovní listy.

Den Hornicko-geologické fakulty, VŠB-TUO

Přímo v expozici výstavy se bude konat  ve dnech 26. října a 9. prosince 2010, vždy od 9,00 hod. Den Hornicko-geologické fakulty VŠB – TU Ostrava. Budou zde k vidění ukázky zeměměřických technik, způsoby tvorby mapy, práce s turistickými navigačními přístroji GPS, 3D projekce, ovládání průzkumných robotů a další zajímavosti.

Při této příležitosti byla vyhlášena soutěž "Ostravsko v příběhu planety Země" . Jednotlivci i skupiny mohou vyjádřit své vnímání vývoje krajiny v našem regionu. Pravidla soutěže a ostatní informace najdete zde.

I čertí vědí, jak správně topit

Součástí doprovodného programu se od prosince 2010 stává výstava Ministerstva životního prostředí ČR s názvem „I čerti vědí, jak správně topit". Je určena pro děti ze ZŠ a je spojena se soutěží. Každé dítě, které správně odpoví, vyhrává.

Předvedení technického exponátu – model robotnického pracoviště (17.12.2010)

Pro žáky a studenty SŠ jsme připravili představení modelu skutečného robota v akci. Jedná se o demonstrační laboratorní model robotického pracoviště. Robotická ruka L501-KT s pěti stupni volnosti ve spojení s řídicím modulem SSC-32 a interaktivním operačním systémem RIOS (Robotic arm Interactive Operating System) simuluje aplikační možnosti robota v technické praxi.

Tuto akci podpořil Regionální koordinátor pro popularizaci přírodovědných a technických oborů v Moravskoslezském kraji.

IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Regionální koordinátor pro Moravskoslezský kraj
www.generaceY.cz | www.msmt.cz

Předvedení technického exponátu – demonstrační zařízení pro řízení asynchronního motoru (22.12.2010)

Zajímá Vás, jak v praxi vypadá asynchronní motor? Tento typ motoru je nejběžnějším a nejvíce používaným strojem v průmyslu. Zařízení demonstrující jednoduchý elektrický pohon sestává z měniče frekvence, asynchronního motoru a poháněného mechanizmu. Měnič frekvence je sestaven z neřízeného usměrňovače a napěťového střídače s technologií PSM, řídí rychlost a směr otáčení motoru, reguluje proudy motorem a chrání motor a celé zařízení před tepelným přetížením.

Zařízení se skládá ze tří částí:

  • Rotační buben
  • Třífázový asynchronní motor
  • Měnič frekvence

Zařízení se ovládá pomocí měniče frekvence. Tímto lze pohon uvádět do chodu, měnit směr otáčení bubnu a jeho rychlost.

Tuto akci podpořil Regionální koordinátor pro popularizaci přírodovědných a technických oborů v Moravskoslezském kraji.

IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Regionální koordinátor pro Moravskoslezský kraj
www.generaceY.cz | www.msmt.cz