Prezentace Světa techniky na TUR FILM OSTRAVA 2012

Na 600 školáků a studentů zároveň s pedagogy, zástupci médií a organizátory akce shlédlo společnou prezentaci projektů financovaných z ESF a státního rozpočtu ČR, Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a Světa techniky na festivalu TUR FILM OSTRAVA 2012.

Všechny prezentované projekty si kladou za cíl změnit postoje žáků a studentů k přírodovědným a technickým oborům a probudit v nich zájem o jejich studium. Festival, který probíhá ve dnech 16. - 20. 4. 2012 v DK města Ostravy, doprovází řada besed, seminářů, kulturních vystoupení a zajímavých společenských setkání. Jednotlivé dny festivalu se nesou v duchu několika témat, to dnešní organizátoři nazvali PŘÍRODA A TECHNIKA.

Návštěvníkům festivalu byl dnes prvně představen také Robot ADVEE, který bude již od září letošního roku školáky nejen vítat, ale i nově, zábavnou formou, vzdělávat v nových Demonstračních centrech v Landek Parku v Ostravě Petřkovicích a v budově VI. Energetické ústředny v Dolní oblasti Vítkovice.

Oprávněně strhnul na sebe veškerou pozornost, jak by ne, je to unikátní český vynález, sám chodí a komunikuje, s dětmi probere úskalí matematiky, fyziky, chemie, biologie a pomůže jim tak s učením. Možná pak změní názor na předměty, které až dosud neměly moc v oblibě.

Cílem festivalu je upozornit na problematiku environmentálních a sociálních problémů s důrazem na respekt přírodních, společenských a kulturních aspektů, které jsou s problémy trvale udržitelného rozvoje přírody a společnosti spjaty. Festival se snaží svou existencí přispět k povědomí o hodnotě přírodního bohatství pro život každého z nás a nutnosti jeho ochrany.

O nabídce projektů Vysoké školy báňské – TUO a Světa techniky školám i samotným pedagogům čtěte na stránce Související projekty.