Nový příjezd do Dolních Vítkovic z ulice Místecká

Žlutou barvou je označená trasa pro pěší:

•Od tramvajové zastávky Vysoké pece projdete podchodem a pokračujete podél ulice Místecké (směrem na Ostravu). Zahnete doprava, projdete kolem Vysoké pece č. 1 a pokračujete areálem kolem budovy Gongu k Malému světu techniky U6 (horní žlutá trasa).

•Od tramvajové zastávky Důl Hlubina projdete podchodem a pokračujete po nově vybudovaném prodloužení ulice Vítkovické
až k budově Malého světa techniky U6 (spodní žlutá trasa).

Červenou barvou je označena trasa pro návštěvníky přijíždějící osobním vozem:

•Příjezd do areálu po ulici Místecká (směrem na Ostravu) po silnici číslo 56. Po cestě vpravo uvidíte tabuli se značením blížícího se vjezdu do našeho areálu. Zahnete doprava a pokračujete po vyznačené trase. Parkování je možné podél nově prodloužené ulice Vítkovické, nebo na štěrkovém parkovišti vedle budovy multifunkční auly Gong.