Nabídka pro školy

V rámci popularizace technických a přírodovědných oborů v Moravskoslezském kraji spolupracuje Dolní oblast Vítkovice s projekty Moravskoslezského kraje - Krajského úřadu a s Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava.

Projekt Moravskoslezského kraje - NatTech

„Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“ (NatTech MSK), registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/44.0008“)
Projekt nabízí vzdělávací programy, které podporují zájem o přírodovědné a technické vzdělávání v celém kraji. Moravskoslezský kraj na něj získal přes 216 milionů z Evropského sociálního fondu i českého státního rozpočtu. Díky tomu školáky čeká nejen netradiční výuka
v objektech Dolní oblasti Vítkovice, ale také 75 moderních učeben, laboratoří a dílen pro výuku přírodovědných a technických předmětů.

Do konce roku 2013 a od ledna 2014 můžete v Dolních Vítkovicích využít tyto vzdělávací programy:

 1. Roboti ve službách lidstva pro 2. stupeň ZŠ
 2. Roboti v našem životě
 3. Dopravní prostředky
 4. Sluneční soustava
 5. Tajemství vesmíru pro 2. stupeň ZŠ
 6. Budiž světlo pro 2. stupeň ZŠ
 7. PopuLARP Odyssea Holy pro 2. stupeň ZŠ
 8. Roboti ve službách lidstva pro SŠ
 9. Tajemství vesmíru pro SŠ
 10. Budiž světlo pro SŠ
 11. PopuLARP Odyssea Holy pro SŠ
   

Připraveno máme celkem 15 výukových programů. Naši nabídku budeme pravidelně aktualizovat, sledujte proto průběžně stránku AKCE, "Vzdělávací programy NatTech ". Projekt potrvá do 30. 6. 2015.

 

Projekty VŠB – Technické univerzity Ostrava a partnera projektů - IT Clusteru, o. s.

1.1 Tvoje budoucnost - tvoje volba: CZ.1.07/1.1.24/01.0085 (pro žáky II. stupně ZŠ a SŠ)
1.3 Základní a střední škola pro budoucnost: CZ.1.07/1.3.44/01.0052 (pro pedagogy)

 

Co vám aktuálně nabízíme? 

 

 

Tvůj nápad s využitím licence Kids and Science pro InventorClass.

Jedná se o týdenní cyklus práce (denně 3 vyučovací hodiny) s žáky na II. stupni ZŠ, ve stylu odhal – zkoumej – inovuj, která podporuje dětskou schopnost tvorby nápadů a rozvíjí technickou i manuální tvořivost. Žáci ve spolupráci s techniky realizují (vyrábějí) své vlastní nápady, které pak prezentují na „Tržišti nápadů“.

Výsledky originální tvorby žáků jsou zveřejňovány v médiích, velký zájem má Česká televize a Radiožurnál, a jsou také nabízeny firemní i akademické sféře. Výjimečným řešením může být poskytnuto patentové poradenství pro ochranu duševního vlastnictví. Zúčastněným pedagogům hradíme jejich mzdy z rozpočtu projektu.

Kontakt: zuzana.peterkova@vsb.cz

 

 

Výuková a demonstrační centra 

V Dolní oblasti Vítkovic a v Landek Parku jsme uvedli do provozu nová výuková a demonstrační centra. Více informací zde

Školení pro pedagogy ZŠ (2. stupeň) a SŠ

Vám – učitelům nabízíme certifikované vzdělávání v oblastech:

 • Jak učit a popularizovat technické a přírodovědné obory zábavnou formou - „Učíme vědu a techniku pro budoucnost“. Připraveny pro Vás budou nové výukové materiály také s využitím nejnovějších poznatků z oblasti ICT, digitální hry, animace, simulace, nástroje pro experimentování. Brzy budete moci využít i metodu e-learningového studia na subportálu webových stránek Světa techniky.
 • Jak využít ICT ve výuce? Jedná se o cyklus vzdělávání, při kterém si budete moci zopakovat staré a zejména získat nové poznatky z aplikace různých programů využitelných pro zpestření výuky (MS Office, Malování, Flash atd.). Zjistíte, že v podání našich lektorů to není až tak obtížné. Plánujeme pořádání dvou výukových konferencí „Učíme ICT pro budoucnost“, kde bude současně proškolen větší počet jejich účastníků - pedagogů.
 • V rámci aktivity „Učíme pro život“ Vám budou nabídnuty nové výukové materiály o problematice životního prostředí v celé její šíři (např. o ekologické stopě jednotlivce, o lokálních topeništích, o odpadech a jejich třídění).
 • Nabízíme možnost refundace mezd pedagogickým pracovníkům. 
 • Aktuální seznam kurzů pro pedagogy najdete zde.

  Výukové hodiny pro žáky ZŠ (2. stupeň) a studenty SŠ:

  Výuka v netradičním a atraktivním prostředí učeben v prostorách budovy s interaktivní výstavou U6 přinese žákům i studentům mnohá poznání v rámci bloku „Matematika, fyzika, chemie a biologie jak ji neznáte“. Pro žáky a studenty jsou připraveny výukové listy, digitální hry pro každou přírodní vědu a sada demonstračních předmětů, které budou doplňkem videí.   

  K přiblížení významu a aplikace těchto oborů jsme vybrali dva průřezové multidisciplinární obory: Nanotechnologie a mechatroniku, které mají v sobě zastoupeny všechny přírodovědné obory.

  Žáky a studenty v jejich vzdělávacích aktivitách doprovodí robot Advee, který velmi atraktivní formou doplní obsahy jednotlivých kursů o další animace i kvíz,  po jehož úspěšném absolvování budou děti odměněny vytištěným certifikátem. Nejen pro ty nejmladší má Advee v nabídce také několik her, kterými je možné zkrátit si zdejší "nudné" přestávky.

  Školám nabízíme k zapůjčení sady dřevěných hlavolamů a her, které jsou ke shlédnutí v výukovém centru Dolní oblasti Vítkovice, případně v letáku zde.  

  • Aktuální seznam kurzů pro žáky a studenty najdete zde.

   

  Exkurze do průmyslových podniků v rámci programu „Využíváme partnerství pro budoucnost“ (pouze pro pedagogy ZŠ a SŠ).

   

  Nabízíme samostatné odborné stáže ve firmách: ArcelorMittal, Vítkovice, OKD, Walmark a K2. 

  Smyslem stáží je poznat realitu technických oborů, seznámit se se systémy řízení výroby a současnými technologiemi. Pedagogům nahradíme mzdy z rozpočtu projektu.

  Žáci a studenti škol MS kraje absolvovali exkurze do průmyslových podniků.

   

  V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na specialistku projektů, Ing. Lenku Huráčovou, tel.: 731 689 414, e-mail: lenka.huracova@vsb.cz.