Modul Programování pro I.stupeň (ZŠ 2. - 5. ročník)