Mikuláši, Mikuláši, copak mi dáš z nadílky, zažeň čerty, co mě straší, já mám radši andílky.

Na pořadu Mikulášské nadílky byly andělské hry a čertovské hrátky.
Návštěvníky pozlobil nevypočitatelný pekelník a zachránil je Mikuláš.
Děti napsaly dopis Ježíškovi, který jsme jim vyzdobili andělskou pečetí.
Ve výtvarné dílně vytvořily vánoční přáníčka  a vyrobily malé Mikulášky.
Každý kluk nebo holka dostala od Mikuláše za říkanku dárek.  

Více o Interaktivní expozici zde.

Tradice Mikuláše v Česku a Slovensku

V Česku a na Slovensku je v dnešní době při tzv. mikulášské nadílce Mikuláš představován v biskupském oděvu s dlouhým bílým vousem a je doprovázen anděly a čerty. Tato skupinka obchází v noci z 5. na 6. prosince. Andělé s Mikulášem roznášejí dárky, čerti se starají o symbolické „trestání“ a „strašení“ zlobivých dětí. Anděl je ze všech společníků nejmodernější verzí. Celkově je Mikuláš jakousi přípravou na Vánoce, kdy se nerozdávají příliš hodnotné a trvalé dary, ale spíše jen nějaké pamlsky nebo malé dárky pro štěstí, však v době, ze které tento zvyk pochází, tedy v době kdy byly podobné laskominy a některé druhy ovoce méně dostupné, toto bylo oceňováno více než dnes. Ve všech dobách v této tradici však šlo především více o zážitek než o dary.

Svatý Mikuláš

Dne 6. prosince má svátek svatý Mikuláš, o jehož životě a skutcích existují rozsáhlé legendy. Biskup, světec, patron a ochránce, pomocník v nouzi a hlavně přítel dětí. Více informací zde