Kursy pro žáky

O projektu


Název projektu: Tvoje budoucnost - tvoje volba
Registrační značka: CZ 1.07/1.1.24/01.0085 

Zaměření projektu: Změna postojů cílové skupiny – žáků základních a středních škol v Moravskoslezském kraji k přírodovědným a technickým oborům prostřednictvím realizace klíčových aktivit a zapojením zaměstnavatelů.
Cíl projektu: Popularizace technických a přírodovědných oborů novými netradičními formami - výukovými moduly s využitím experimentů a demonstrací.

Klíčové aktivity projektu
Klíčová aktivita 1 - Matematika, fyzika, biologie a chemie jak ji neznáte
 • popularizace vybraných a podporovaných technických oborů formou nových a netradičních postupů:
 • využitím robota Advee
 • demonstrací nanomateriálů a nanosvěta
 • sestavou her a hlavolamů
Klíčová aktivita 2 - Tvůj nápad
 • popularizace vybraných a podporovaných technických oborů formou nových a netradičních postupů:
 • využitím licence Kids and Science - týdenní cykly práce s žáky ZŠ, které dle v zahraničí ověřených postupů rozvíjí technickou tvořivost
Klíčová aktivita 3 - Dny pro budoucnost
 • vytvoření nového systému spolupráce škol s praxí:
 • vznik 2 demonstračních center - jedno v Dolní oblasti Vítkovic /DOV/ zaměřené na hutnictví a strojírenství a druhé na Landeku zaměřené na hornictví
 • nastavení systému exkurzí (reálných i virtuálních) u zaměstnavatelů

Cílové skupiny projektu
 • žáci základních škol v MSK
 • studenti středních škol v MSK
 

Biologie

Žáci a studenti mohou konečně nahlédnout pod pokličku tajemných oblastí lidského těla. S tablety a speciálními výukovými programy proniknou až k jeho nejmenším a nejvzdálenějším součástem. Pomocí mnoha různých pokusů si uvědomí co je to život i jak vzniká.  

 • Biodiverzita
 • Mozek
 • Paleontologie
 • Srdce
 • Viry
 • Základy genetiky 
 • Fotosyntéza

Fyzika

V atraktivním prostředí učeben 6. energetické ústředny v Dolní oblasti Vítkovice jsou žáci a studenti hravou formou seznámeni se základními fyzikálními teoriemi a jejich důkazy. Společnými silami pod vedením zkušeného lektora sestaví výukové modely, které usnadní orientaci v dané vzdělávací oblasti.
V blocích kursu kreativní fyzika se žáci seznámí se základními principy fungování elektrických obvodů a sestaví vlastní funkční zařízení.

 • Tvoříme technické vynálezy
 • Budiž světlo
 • Tajemství vesmíru
 • Sluneční soustava
 • Kreativní fyzika
 • Baterie z citrónu
 • Hvězdná lampička
 • Svítící přáníčko
 • Ventilátor
 • Vyrábíme alarm

Chemie

Metodou hry a názornou vizualizací jednoduchých chemických procesů jsou žáci a studenti pod vedením zkušených lektorů seznámeni se základními chemickými postupy. 

 • Kyseliny a zásady
 • Redoxní děje

Matematika

Tří hodinový výukový blok využívající nejmodernější prostředky výuky (tablety, animace, simulace) v inspirujícím školícím centrum U6 v Dolní oblasti Vítkovic určený žákům II. stupně ZŠ nebo studentům SŠ. Výuka je zaměřená na představení zajímavých věcí z matematiky, které nejsou obvyklým obsahem školní výuky, ale žáci si na nich mohou rozvíjet matematické myšlení a zároveň se dozví hezké aplikace matematiky nebo souvislosti, o kterých nikdy neuvažovali. 
Žáci druhého stupně ZŠ se mohou těšit na hrátky s čísly, které zajímali už Pythagorejce - trojúhelníková a čtvercová čísla (s procvičením učiva i logického uvažování). Víte, kde najdete trojúhelníková čísla v Pascalově trojúhelníku? To i jiné souvislosti se dozvíte v krátkém animovaném filmu, který je součástí kurzu. Žáci si dále zahrají matematickou hru Ščelk. Poslední hodina bude věnována nejrůznějším úkolům kolem dvojkové soustavy. Na konci přijde i kouzelník. Podaří se Vám odhalit kouzlo? 
Studenti SŠ se nejdřív zabaví příběhem čísla pí, zahrají si hry na logickou a prostorovou představivost. Poslední hodina bude věnována Pythagorově větě a poskytne studentům překvapivé a zajímavé logické i historické souvislosti kolem této známé věty. Jak souvisí tato věta se vznikem matematiky?  Je možné v jejím znění zaměnit čtverce za trojúhelníky? Co je to důkaz? Tyto a jiné otázky jsou náplní i krátkého animovaného filmu, který bude součástí kurzu.
Jednotlivé bloky kursu Kreativní matematika jsou věnovány aplikací matematiky do reálného života. Žáci se například seznámí se základy šifrování či binární soustavy, operacemi, probíhajícími v počítači.

 • Matematika jak ji neznáte
  • Fraktály
  • Pi
  • Mobiův pásek
  • Platónská tělesa
  • Pythagorova věta
  • Pascalův trojúhelník
  • Středová souměrnost
 • Kreativní matematika
  • Dělíme se zbytkem
  • Otočná kódovací mřížka
  • Tajemství digitálního světa
  • Telegraf
  • Veřejný klíč

Světové české technologie

Tato oblast kursů má za cíl obnovit pocit sounáležitosti, uvědomění a národní hrdosti. Žáci i studenti si uvědomí, jak moc se čeští vědci zapojují do celosvětového výzkumu, s jakými úspěchy a dalšími cíli.

 • Biotechnologie
 • Nanotechnologie
 • Tkáňové inženýrství

Environmentální výchova

Oblast environmentální výchovy je dosud ve vzdělávacím procesu podceňovaná. Skupina našich výjimečných lektorů seznámí žáky a studenty s problematikou dané oblasti, včetně místních, moravskoslezských specifik. Výuka této oblasti probíhá ve většině případů v atraktivním prostředí hornického muzea na Landeku.

 • Dopravní prostředky
 • Černé uhlí
 • Doba kamenná