Katalog exponátů U6

MALÝ SVĚT TECHNIKY U6 (rozloha 2.901 m2)

Vážení a milí návštěvníci,

na této stránce vám představujeme jednotlivé expozice naší výstavy spolu s jejich nejvýznamnějšími exponáty. Výstavu samotnou zde do detailu nepopisujeme, to vzhledem k jejímu rozsahu ani nejde. Jde nám o to, abyste si vytvořili představu o tom, co vše vás a vaše blízké u nás čeká. 

Těší se na Vás kolektiv animátorů U6. 

 

JEDNOTLIVÉ EXPOZICE U6  

 

 

CESTA DO STŘEDU ZEMĚ

Po vstup do prostoru prvního patra, které je věnováno expozici vývoje průmyslu a techniky od průmyslové revoluce do současnosti, je návštěvník do děje uveden krátkou projekcí, která jej seznámí s příběhem celé expozice. Průvodcem tímto příběhem je postava Julese Verna. Jeho knihy slouží zároveň jako brány do jednotlivých období, kterým se expozice věnují. Po skončení úvodní projekce je návštěvník uveden do expozice průchodem první z těchto knih, která nese název Cesta do středu země. Jedná se o období, kdy se ještě člověk musel spoléhat na nepředvídatelné síly přírody a ještě spíše na sílu vlastní. Název sekce je předzvěstí, že pokud se chtěl z této otrocké závislosti vymanit, musel přijít na nějaký univerzálnější zdroj energie, nezávislý na rozmarech počasí. Vynalézá tedy parní stroj,  který doslova odstartoval průmyslovou revoluci. Dlouho na sebe nenechalo čekat jeho využití v mnoha odvětvích průmyslu, včetně textilního, kterému je věnována významná část. Expozice se v další praktické části věnuje projektování a také obráběcích strojům. V závěru ukáže, jak na příkladu kladky a páky fungují fyzikální zákony.

Plocha: 558 m2

Prohlédnout exponáty

 

TAJEMSTVÍ OCELOVÉHO MĚSTA

Tajemství ocelového města je název pro následující expozici, která je velmi úzce spjata s průmyslovou historií Moravskoslezského kraje. Návštěvníkům přibližuje začátek výroby železa a oceli. Doposud známé způsoby umožňovaly výrobu pouze v malých kapacitách. Objem vysokých pecí byl omezen kvůli vlastnostem dřevěného uhlí a zejména proces zkujňování surového železa byl vysoce neefektivní a namáhavý. Situaci pomohly výrazně změnit především dvě technologie, které jsou rovněž uváděny jako důležité prvky průmyslové revoluce. Koks vyráběný z kamenného uhlí a pudlovací pec, která umožňovala první vysokokapacitní způsob zkujňování. Prostor je zde dán také současnosti a to soudobému využití elektrické obloukové pece a moderního způsobu válcování.

Plocha: 558 m2

Prohlédnout Exponáty

 

CESTA OKOLO SVĚTA ZA 80 DNÍ

Mohutný rozvoj kolejové dopravy, který byl konečně umožněn díky technologiím na masovou výrobu ocelových kolejnic, způsobil ve světě další výraznou změnu. Vzdálenosti pro přesun lidí a zboží se zkracovaly, cesta byla rychlejší a oproti soudobým prašným nebo kamenným cestám i energeticky úspornější. Vynález parní lokomotivy potom znamenal v dopravě opravdový boom. Nedlouho poté následoval vynález parníku, který pomohl k překonání problému s dopravou po vodě, zejména na moři. Když byla nakonec propojena Evropa s Amerikou i komunikačně pomocí telegrafu, dostali jsme se skutečně do nové éry, kterou výstižně pojmenovává i název expoziční oblasti, Cesta okolo světa za 80 dní.

Plocha: 558 m2

Prohlédnout Exponáty

 

ROBUR DOBYVATEL

Vědecké objevy v oblasti elektřiny, se kterou jsme se setkali v minulé oblasti v souvislosti s telegrafem, předznamenaly nový společensko-technický mezník ve vývoji lidstva, který je nazýván vědeckotechnickou revolucí. Využití znalostí ve vynálezech pak často určí neočekávaný směr vývoje techniky. Jako příklad takového postupu se ideálně nabízí elektrický proud, kterému je věnována další expoziční oblast, Robur dobyvatel. A návštěvník zde není pouze divákem. Čeká na něj praktická příležitost k výrobě vlastní elektrické energie. Jak ji vyrobit? Nechejte se překvapit! 

Plocha: 558 m2

Prohlédnout Exponáty

 

PÁN SVĚTA

Spalovací motor, který je částečně podoben parnímu stroji, byl vynalezen ještě před masivním rozšířením elektrických zařízení, nicméně zpočátku dlouho nedošel konkrétního uplatnění. Od svých prvních funkčních vynálezů byl používán jako stabilní motor pro potřeby drobných dílen, kde nebylo třeba velkého a výkonného parního stroje. Jeho jedinou výhodou, která se ale později ukázala jako zásadní, byly malé rozměry. Až při prvních pokusech s připojením spalovacího motoru na vozidlo a první úspěšné jízdy této novinky, kterou v dnešní době známe jako automobil, začalo tomuto vynálezu svítat na ty nejlepší časy. S rychlým vylepšováním automobilů jako osobního dopravního prostředku, následnému využití v nákladních vozech a další technice, začal spalovací motor dominovat 20. století. V této části výstavu si můžete prohlédnout vše, co se skrývá pod kapotou motoru a pak se hned projet na simulátorech jízd různých typů vozidel od motocyklu, přes traktor až po osobní nebo nákladních automobil.

Plocha: 558 m2

Prohlédnout Exponáty

 

ZE ZEMĚ NA MĚSÍC

Další vývoj spalovacích motorů určil jejich následné využití. Díky klesající hmotnosti a rostoucím výkonům mohly být připevňovány na okřídlené stroje těžší než vzduch, které se skutečně na počátku 20. století "odlepily" od země a skutečně vzlétly. Prvními letadly byly stroje s obrovskou plochou křídel, mnohoplošníky, s vrtulí hnanou spalovacím motorem. Rychlost letadel rostla s výkonem motorů a lehkostí jejich konstrukce, takže mohla být snížena nosná plocha. Díky konstrukčním zlepšením se letadla rychle uplatnila i jako dopravní prostředek, který brzy opanoval dosud člověkem nepokořenou oblast, oblohu. Vynálezcům se dále podařilo do průmyslové výroby prosadit letadla na proudový pohon. Principem je zde opět spalování směsi paliva a vzduchu. Návštěvníky v této části expozice překvapí největší exponát výstavy, ponorka Nautilus, létat mohou na simulátoru letu letadlem, nebo si promluvit z velící věží z přistávacího kokpitu kosmonauta.

Plocha: 558 m2

Prohlédnout Exponáty

 

PLUJÍCÍ MĚSTO 

Při sestupu do přízemí se návštěvníkům otevírá "vodní svět". V jeho rámci pak přichází na řadu nejen mořský přístav, ale také vše o hlavním výrobním sortimentu Vítkovic, tedy o klikové hřídeli a jejímu využití v lodním průmyslu. V další části vodního světa je názorně vysvětleno, jakou cestu urazí voda od jejího zdroje až po naše domácnosti. Nejen pro hudebníky je hned vedle umístěna vodní fontána a další vodní hry.

Plocha: 558 m2

Prohlédnout Exponáty

 

ZMATEK NAD ZMATEK

Poslední stálá tématická oblast, Zmatek nad zmatek, je věnována principům, které nacházejí uplatnění zejména v soudobé technice i v průmyslu. Procházka touto částí začíná u historie osvětlení, přechází přes barevné spektrum včetně možnosti míchání barev a míří k historii záznamové techniky. Vše korunuje speciální část věnovaná akustice a vlnění a také zvukotěsný tunel.

Plocha: 558 m2

Prohlédnout Exponáty

 

ZÓNA PŘÍLEŽITOSTNÝCH VÝSTAV   

Je určena pro dočasné výstavy. Aktuálně zde mohou návštěvníci shlédnout výstavu historických fotografií a perspektivu rozvoje Dolní oblasti Vítkovice.

Plocha: 558 m2