Cena Europa Nostra - Dolní Vítkovice získaly speciální ocenění


Dolní Vítkovice získaly speciální uznání v kategorii ochrany a zachování památkově chráněných objektů v Evropě. 

Europa Nostra podporuje poskytování zvláštních výhod ve prospěch zachování a povznesení kulturního dědictví tím, že vyjadřuje uznání výjimečně úspěšným projektům záchrany a ochrany kulturního dědictví pořádáním soutěže „Cena Evropské Unie za kulturní dědictví /Europa Nostra Awards“.

Projekt Zpřístupnění a nové využití Národní kulturní památky VÍTKOVICE byl do této soutěže přihlášen v září 2013. Projekt byl posuzován a doporučen evropskými experty na národní i mezinárodní úrovni. Od komise, která v minulých dnech hodnocení přihlášených projektů v rámci kongresu Europa Nostra 2014 ve Vídni prováděla, získal oficiálně jako výjimečně úspěšný projekt speciální uznání v kategorii ochrany a zachování památkově chráněných objektů.